Toeleveranciers in financiën & verzekeringen

Een franchisenemer heeft naast zijn eigen kapitaal ook financiering van een bank nodig om de franchisevestiging te starten. Franchiseformules sluiten vaak <ahref="https://denationalefranchisegids.nl/franchise-begrippen/">arrangementenmet banken zodat een startende franchisenemer soepel en tegen gunstige voorwaarden kredieten, financieringen en verzekeringen kan regelen. ABN, ING en Rabobank zijn de enige banken die zich gespecialiseerd hebben in franchise. Alternatief is natuurlijk <ahref="https://denationalefranchisegids.nl/franchise-begrippen/">crowdfunding. Supergarant is de enige verzekeraar die zich helemaal gespecialiseerd heeft in franchise.

Andere toeleveranciers in financiën & verzekeringen