De Nationale Verzekerings en Geldkrant B.V. franchise formule

franchisen bij De Nationale Verzekerings en Geldkrant B.V.

De provisiemakelaar adviseert Particulieren en bedrijven over verzekeringen, beleggingen, pensioenen en hypotheken. Onze adviseurs zijn WFT gecertificeerd en ervaren. Onze diensten worden gefactureerd op basis van uren maal tarief, op abonnementsbasis of traditioneel De keuze ligt bij de cliënt en wordt schriftelijk vastgelegd. In 2013 is de onderneming gestaakt.Van De Nationale Verzekerings en Geldkrant B.V. hebben wij geen opdracht ontvangen om informatie-aanvragen te verwerken. Onbekend is of zij wel op zoek zijn naar ondernemers. Risico is daarom aanwezig dat u geen respons ontvangt. De hieronder genoemde formules zijn actief in dezelfde branche en hebben expliciet aangegeven op zoek te zijn naar ondernemers/franchisenemers. Ook bij hen kunt u vrijblijvend informatie aanvragen:

Seniorenkrant
Seniorenkrant Seniorenkrant is een gratis regionale krant speciaal voor de 50-plusser. De 50-plusser is een snelgroeiende en kapitaalkrachtige bevolkingsgroep. Opbrengsten komen…


De Nationale Verzekerings en Geldkrant B.V. franchise informatie

Branche: -
Werkt met ondernemers sinds: 2004
Entreegeld: Staat in de Gids. Bestellen?
Jaarlijkse franchisefee: Staat in de Gids. Bestellen?
Totale investering: Niet van toepassing, een ondernemer kan vanuit de eigen woning werken en heeft alleen een computer, printer e.d. en een auto nodig.
Benodigd eigen vermogen: Een ondernemer kan vanuit de eigen woning werken en heeft alleen een computer nodig.
Gemiddelde omzet pv: Staat in de Gids. Bestellen?
Type samenwerking: Samenwerkend Ondernemersverband
Omschrijving training: Staat in de Gids. Bestellen?
Hoe is de inkoop geregeld: Staat in de Gids. Bestellen?
Verkoop oppervlakte: Niet van toepassing, er kan vanuit de eigen woning
Locatie omschrijving: Er kan vanuit de eigen woning worden gewerkt.
Verzorgingsgebied: Nader overeen te bepalen.

Delen:

Aantal vestigingen