Biergemak.nl

Biergemak.nl franchise formule

franchisen bij Biergemak.nl

Biergemak.nl heeft aangegeven niet meer op zoek te zijn naar franchisenemers.

Biergemak.nl franchise informatie

Branche: - -
Type samenwerking: Hard Franchise
Startjaar: 2015
Entreegeld:
Een éénmalige fee bij de start van de samenwerking die je moet betalen aan de franchisegever.
Staat in de Gids. Bestellen?
Franchisefee:
Periodieke vergoeding die je moet betalen aan de franchisegever voor de geleverde diensten/ondersteuning. Soms wordt het opgesplitst in een marketingfee, royalty of servicebijdrage.
Staat in de Gids. Bestellen?
Benodigd eigen vermogen:
Dat deel van de totale investering in je eigen Biergemak.nl dat je uit eigen geld en/of familielening moet financieren. Dit kun je dus niet lenen van de bank.
€10.000
Totale investering:
De totale investering in je eigen Biergemak.nl. De totale investering kan bijv. bestaan uit je eigen vermogen en een lening van de bank.
€2.500
Gem. omzet per vestiging: Staat in de Gids. Bestellen?
Gem. oppervlakte vestiging: Afhankelijk van de locatie
Locatie omschrijving: Publiekstoegankelijk
Verzorgingsgebied: Vanaf 20.000 inwoners
Training/opleiding: Staat in de Gids. Bestellen?
Inkoop: Staat in de Gids. Bestellen?
Aantal medewerkers: Staat in de Gids. Bestellen?

Delen:

Aantal vestigingen

2020:
1 eigen
2021:
1 eigen