Column


Franchisegever en franchisenemer, let op: voordat u het weet heeft u tevens een agentuurovereenkomst

Datum:

Inrichting feitelijke werkzaamheden van belang in kader beëindiging franchiseovereenkomst In de praktijk merken wij dat partijen in sommige gevallen op een andere wijze invulling geven aan een samenwerking dan dat zij zijn overeengekomen in de franchiseovereenkomst. Nu lijkt dit op het eerste gezicht ogenschijnlijk onschuldig,…
▶ Lees meer…


Ook franchiseformules kunnen bijdragen aan arbeidsmarktparticipatie

Datum:

Maatschappelijk verantwoord en duurzaam ondernemen wordt steeds belangrijker. Een manier om hier invulling aan te geven, is het bieden van werkplekken aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dit is niet alleen prima mogelijk voor reguliere ondernemers, maar ook voor franchiseformules. Karin van der…
▶ Lees meer…


Tussentijds van je franchiseovereenkomst af?

Datum:

Franchiseovereenkomsten worden meestal voor een langere duur gesloten. Tevens hanteren veel franchisegevers een standaard-franchiseovereenkomst en is het vaak een behoorlijke onderneming om deze standaard in goed overleg met alle franchisenemers aan te passen. Dergelijke aanpassingen zijn gelet op veranderende marktomstandigheden wel periodiek noodzakelijk. Bij individuele…
▶ Lees meer…


Column: Crowdfunding blijft naar verwachting groeien

Datum:

Je eigen toekomst vorm geven en iets succesvols opbouwen? Door de kracht van Social Media en de moderne tools van crowdfunding is het voor aankomende ondernemers nu makkelijker dan ooit om een eigen onderneming te starten. Ondernemers die geld nodig hebben gaan veelal naar de…
▶ Lees meer…


Hard of Soft franchise? Wat past bij u?

Datum:

Vaak wordt er bewust gekozen om zich aan te sluiten bij een franchiseformule, óf een eigen onderneming vanaf nul te beginnen en volledig zelfstandig te zijn. Mogelijk heeft u zelf ook al de keuze gemaakt? Er wordt echter minder vaak bewust een keuze gemaakt tussen…
▶ Lees meer…


Voornemen franchisegever buiten spel te zetten mislukt

Datum:

Opening gepland, circa 100 mensen uitgenodigd en toch heeft de Rechtbank Noord-Holland [1] op 26 juni 2018 in kort geding geoordeeld dat de geplande opening niet kon doorgaan. Reden? Franchisenemer is op grond van de franchiseovereenkomst onder meer gehouden de opening in overleg met franchisegever…
▶ Lees meer…


ga naar oudere nieuwsberichten

Zoeken

Gebruik deze zoekfunctie om het gehele nieuwsarchief te doorzoeken

Categorieën

Archief