Column Bosselaar & Strengers Advocaten: Fusies en arbeidsovereenkomsten

Gepubliceerd op , door De Nationale Franchise Gids

John2

Column geschreven door: John Vegter bij Bosselaar & Strengers Advocaten

 

Fusie Albert Heijn (Ahold) en Delhaize rond. De ene overgang is de andere niet.

Er is doorgaans veel juridische discussie over arbeidsovereenkomsten als een onderneming in andere handen overgaat. Die discussie laait regelmatig op en niet het minst bij overdracht van winkels, horeca-gelegenheden, dienstverlenende ondernemingen; branches waarbinnen veel in franchiseverband wordt gewerkt.

In beginsel volgt de werknemer het werk bij overgang van onderneming. Dan komen de medewerkers van de overdragende ondernemer automatisch (van rechtswege) in dienst bij de overnemende ondernemer.

Het is dan de vraag óf er sprake is van overgang van onderneming in de zin van de wet.

Een van de belangrijkste vragen is dan steeds of de identiteit van de onderneming is behouden. Is dat zo, dan houden de werknemers op grond van de wet hun werk in de onderneming. Is dat niet zo dan zal de overnemer/koper vaak een selectie van de medewerkers met wie hij wil doorgaan maken.

Bij de beantwoording van de vraag of er sprake is van overgang van onderneming spelen verschillende criteria een rol zoals:

  • aard van de betrokken onderneming(en);
  • het al dan niet overdragen van materiële activa;
  • het al dan niet overdragen van vrijwel al het personeel;
  • het al dan niet overdragen van de klantenkring;
  • de mate waarin de voor en na de overdracht verrichte activiteiten met elkaar overeenkomen;
  • de duur van een eventuele onderbreking van de activiteiten.
  • Enz.

Als hulpmiddel voor de beoordeling wordt ook gekeken naar de vraag of de onderneming kapitaal- dan wel arbeidsintensief is. Is deze kapitaalintensief dan wordt vooral gekeken of er materiele activa zijn overgedragen en bij een arbeidsintensief karakter wordt vooral in ogenschouw genomen of er werknemers zijn overgegaan.

Ook doet zich nogal eens de complicatie voor dat de overdragende onderneming failliet is. Bij faillissement gelden de bepalingen over overgang van onderneming niet, maar als er misbruik van faillissement wordt gemaakt, of als de overgang eigenlijk al voor het faillissement is afgesproken (pre pack), kan dat weer anders komen te liggen. Om aan deze onduidelijkheid een eind te maken wordt wetgeving voorbereid.

De vraag of de identiteit van de supermarkt van Albert Heijn in stand blijft speelt in de fusie met Delhaize voor het voortbestaan van de arbeidscontracten van de medewerkers van Albert Heijn geen rol. Albert Heijn blijft bestaan; de fusie impliceert, kort gezegd, dat Albert Heijn aandelen in Delhaize verkregen heeft. Er gaat geen onderneming vanuit Albert Heijn naar een andere onderneming over. Dat is de reden dat de werknemers van Albert Heijn dat blijven en dat er geen onduidelijkheid is over de vraag of de arbeidsovereenkomsten worden voortgezet.

Als de franchisenemer een vennootschap is en de aandelen van de vennootschap worden overgedragen, geldt hetzelfde. De werknemers houden dezelfde werkgever. Als die vennootschap haar onderneming aan een ander overdraagt hangt het van de hiervoor genoemde criteria af of de werknemers hun werk behouden.

 

Delen:

Gerelateerde artikelen

Laatste franchisenieuws

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.