Column: Komt de consument nog naar de fysieke winkel?

Gepubliceerd op , door De Nationale Franchise Gids

Sonny Duijn

Sonny Duijn, Sector Econoom Retail en TMT (Technologie, Media en Telecom) ABN AMRO

De online/offline-discussie is een steeds terugkerend thema binnen de Retail-sector. Oftewel: hoe groot is de impact van internet op de sector, en blijft de fysieke winkel relevant?

Recent memoreerde een ondernemer van een fysieke kledingwinkel aan een situatie enkele jaren terug. Hij slaagde er toen in om de omzet op peil te houden, maar moest om dat te bereiken behoorlijk inzetten op het online verkoopkanaal. Waar voorheen nagenoeg de volledige verkopen voortkwamen uit de fysieke winkel, ging nu plots 30% van de behaalde inkomsten van de kledingwinkel via internet.

Extra kosten

Het gevolg: extra kosten. De broeken en truien die de consument voorheen kocht en meenam vanuit de winkel, moesten nu thuisbezorgd worden. Ketenverlenging dus, in een markt met prijsdruk. De organisatie was echter totaal niet ingericht op exploitatie van die internet-verkopen. De verliezen hieruit werden de retailer bijna fataal.

Met de wijsheid achteraf, had de kledingwinkel in de betreffende periode beter een fiks omzetverlies kunnen slikken. Om te wachten met online bezorging tot hier een heldere strategie voor was en de organisatie hier ook beter op was ingericht.

Winstgevendheid en kunstmatige intelligentie

Dit verhaal staat niet op zichzelf. Het blijkt vaker een uitdaging om online een houdbaar winstgevend bedrijfsmodel op te bouwen. Helemaal als schaalgrootte (of samenwerking) ontbreekt. Het is belangrijk om een strategie te koppelen aan het online kanaal waarbij dit op termijn wel zo is, of waarbij het online kanaal duidelijk functioneel is aan een fysiek verkooppunt. Wanneer draai je break-even? Hoe haal je waarde uit de beschikbare data? Hoe hou je de kosten zo laag mogelijk? Het is vooralsnog een fikse uitdaging.

In dat kader is het interessant welke rol kunstmatige intelligentie in de toekomst kan vervullen binnen de sector. Volgens McKinsey wordt in 2025 liefst zo’n 80% van de pakketjes bezorgd door onbemande voertuigen. Oftewel: autonome auto’s met kluisjes voor de snelle bezorging, en bezorging via drones in de afgelegen gebieden. Mits de kosten van autonome voertuigen dan aanzienlijk gedaald zijn (tot rond het niveau van ‘normale’ auto’s), kan dit de distributiekosten binnen Retail aanzienlijk doen dalen. Daarbij lijkt een onbemande bezorging van 80% van de pakketjes wel erg hoog, maar ook als het op 20 of 30% uitkomt is dat revolutionair.

Impact

Voorlopig is het nog lang niet zover. Die huidige issues rond winstgevendheid laten onverlet dat de verschuiving van een deel van de bestedingen naar internet invloed heeft op de rest van de markt. Niet voor niets halveerden de prijzen in consumentenelektronicawinkels in de afgelopen tien jaar (CBS). Bovendien: ongeveer 10% van de uitgaven die consumenten in 2015 bij een (in de kern) fysieke schoenenwinkel deden, worden nu bij pure online schoenenwinkels gedaan. Natuurlijk heeft dat impact op die fysieke schoenenwinkels. Het is dan ook belangrijk om in te spelen op die flinke groei van de online bestedingen. Dit biedt ook extra kansen op het gebied van data-analyse.

Veruit het grootste deel van de Retail-uitgaven vindt echter in de fysieke winkel plaats. In de visie van ABN AMRO blijft de fysieke winkel altijd van zeer groot belang. Bepaalde eigenschappen van fysiek winkelen (tastbaarheid, beleving, verrassing) zijn door online kanalen niet of nauwelijks in te vullen. En een fysieke winkel kan ook de naamsbekendheid van een oorspronkelijke pure online Retailer enorm ondersteunen. Mede daarom openen oorspronkelijke pure online spelers, ook fysieke winkels. Internet is in onze ogen niet de oorzaak van de uitdagingen binnen de detailhandel (als de grote concurrentie), maar werkt wel versterkend.

ABN AMRO gelooft dan ook bovenal in de kracht van de combinatie van online en offline. Retailers die beide kanalen geïntegreerd bieden en eenzelfde boodschap bieden – ‘omnichannel’ –  zijn kansrijk. Voor sommige spelers vereist dat een transitie, in een uitdagend klimaat. Om die transitie goed uit te voeren, helpt het enorm dat de particuliere consumptie in 2016 groeit, en in 2017 versnelt. Niet voor niets komt de faillissementsgraad binnen Retail in het huidige jaar naar verwachting van ABN AMRO uit op het laagste niveau sinds 2007. De consument blijft ook in de toekomst ‘gewoon’ naar de fysieke winkel komen.

Sonny Duijn is Sector Econoom Retail en TMT (Technologie, Media en Telecom) bij het Economisch Bureau van ABN AMRO. Externe publicaties, prognoses en visies van het Economisch Bureau zijn te vinden op https://insights.abnamro.nl.

Delen:

Gerelateerde artikelen

Laatste franchisenieuws

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.