Bedrijfsovername deel 5: rol van de externe adviseur

Gepubliceerd op , door De Nationale Franchise Gids

Overdracht van een franchisevestiging

Bedrijfsovername: rol van de externe adviseur

Op termijn is elke ondernemer een verkoper. Uiteraard wilt u – te zijner tijd – een goede prijs krijgen voor uw bedrijf. Hoe werkt de waardering? Waarmee kunt u rekening houden? In een serie artikelen behandelt MKB Advies Partners zes aspecten van een succesvolle bedrijfsovername. In dit artikel gaan we in op de rol van de externe adviseur.

Vóór de daadwerkelijke bedrijfsovername laat u uw bedrijf waarderen door een onafhankelijk deskundige. Wie elke discussie met de fiscus wil uitsluiten, kan de waardering nog laten toetsen door de fiscus. En een taxateur van de Belastingdienst kan met een makelaar samen de waarde van het onroerend goed bepalen, via een vaststellingsovereenkomst. Ook dit voorkomt vragen achteraf.

Tijdens dit hele proces vindt de daadwerkelijke prijsvorming plaats. Want prijs komt tot stand aan de onderhandelingstafel. Hierbij spelen ook marktomstandigheden en de belangen van u en de koper een grote rol. Heeft de potentiële koper een geheimhoudingsverklaring ondertekend en het informatie- of verkoopmemorandum ontvangen? Dan kan een eerste oriënterende bespreking plaatsvinden.

Onderhandelen en begeleiding
Na dit eerste gesprek begint het feitelijke onderhandelingsproces. Hierbij is de vraag: wie gaat de onderhandelingen voeren namens u en de koper? In de praktijk is het verstandig om u door een externe deskundige te laten bijstaan. Meestal bent u beiden bij de onderhandelingen aanwezig. De koper komt dan ongetwijfeld met een groot aantal vraagpunten die hij of zij ter discussie wil stellen.

Het is belangrijk om direct afspraken te maken over de procedure en planning die jullie gaan volgen. Dit is van groot belang om te zorgen dat de onderhandelingen vlot blijven verlopen. Het helpt om te zorgen dat de emoties niet te hoog oplopen. Uw adviseur kan u hierbij begeleiden en – als het nodig is – een time out vragen.

Cruciaal: betrouwbare prognoses
Voor elke koper zijn de toekomstige ontwikkeling van uw bedrijf en de verwachte resultaten veel belangrijker dan de historie. Betrouwbare prognoses voor de komende jaren zijn dus cruciaal. Dit verklaart de bandbreedte bij elke professionele waarde-indicatie. Tussen u en de koper kan over die inschattingen voor de toekomst discussie ontstaan. Een externe adviseur helpt u de cijfers te interpreteren.

Bedrijfsovername binnen de familie
Draagt u het bedrijf over binnen de familie? Een waardebepaling door een externe adviseur biedt ook helderheid aan uw eventuele andere kinderen. Een goede communicatie is hierbij cruciaal. Stelt u financieringsmogelijkheden beschikbaar aan uw opvolger? De andere kinderen hebben hier vaak veel begrip voor als blijkt dat hun broer of zus anders de overname niet kan financieren.

Een professionele waardebepaling brengt ook de hoogte van een eventuele schenking in beeld. Dit kan worden meegenomen in het familieoverleg. Tip: maak daarbij heldere afspraken voor het geval dat uw opvolger het bedrijf weer binnen een aantal jaren verkoopt. Ook hierbij kan een externe adviseur of mediator het proces in goede banen leiden. Geef de familie het gevoel dat alles goed wordt geregeld.

Objectieve waarde van uw bedrijf?
Er bestaan verschillende rekenmethodes voor de waardebepaling. Complex werk voor een deskundige, die een objectieve waardevaststelling doet. Hij of zij noemt hierbij niet één vast bedrag, maar een waarde-indicatie binnen een bandbreedte. Want dé objectieve waarde van een bedrijf bestaat niet. Op basis van die waarde-indicatie, bepaalt u dan de prijs in overleg met uw adviseur.

De adviseur kan op een onderbouwde manier uw verwachting bijstellen, zodat u weet wat een reële vraagprijs is vóór u zich op de verkoopmarkt begeeft. Dit voorkomt teleurstellingen en schept realistische verwachtingen. En als er tijdens de onderhandelingen toch discussies over de prijs ontstaan, kan de adviseur fungeren als buffer tussen partijen. Hij of zij voorkomt dat emoties hoog oplopen en maakt de onderhandeling alsnog tot een succes.

Delen:

Gerelateerde artikelen

Laatste franchisenieuws

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.