Franchisen vanuit een uitkering

pants-1255851_1280-1Wanneer u te maken heeft met UWV  en u wilt een eigen bedrijf starten als franchisenemer, dan gelden er een aantal speciale regels.

Franchisenemer
Wanneer u als franchisenemer aan de slag wilt gaan, moet u aan kunnen tonen dat er tussen u en de franchisegever geen dienstbetrekking bestaat. Is dit wel het geval dan bent u verplicht verzekerd voor werknemersverzekeringen. Uw franchisegever dient dan werkgeverspremies aan UWV te betalen. Of er in een franchiseverhouding sprake is van een dienstverband wordt bepaald door de Belastingdienst.

Ondernemersrisico’s
De inkomensrisico’s worden niet meer gedekt door de WAO, ZW en WW voor de uren dat u ondernemer bent. U kunt zich bij particuliere verzekeraars verzekeren voor de WAO en WW. Uw leeftijd of gezondheid kan tot gevolg hebben dat verzekeraars hoge premies berekenen of bepaalde gezondheidsrisico’s uitsluiten.

WW-uitkering voor, tijdens en na de start.
Het is voor WW-gerechtigden sinds 1 juli 2006 aantrekkelijker om een eigen bedrijf te beginnen. WW’ers die zelfstandig ondernemer willen worden behouden, na goedkeuring van het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV), tot zes maanden na de start van het bedrijf hun uitkering. Ook hoeven zij in die periode niet te solliciteren en mogen zij opdrachten binnenhalen en uitvoeren. Sinds 1 januari 2013 wordt er direct 29% gekort op de uitkering en hoeft later niets te worden terugbetaald. Voor 2013 worden eventuele inkomsten voor 70 procent verrekend met de uitkering. Let op: de eindafrekening met het UWV vindt pas twee jaar na uw start plaats, naar aanleiding van uw belastingaangifte.

Kijk voor meer informatie op de website van het UWV

Papa John's Franchise

Ludwig & van Dam Franchise

Flynth_franchise