Mijn favorieten

Er zijn nog geen favoriete franchiseformules geselecteerd

72% is niet klaar voor de nieuwe Ziektewet! – Column Rik Nijkamp MKBasics

De overheid verlegt de uitvoering van ons sociale zekerheidsstelsel meer en meer naar de werkgevers. Zelf blijkt de overheid niet in staat de uitvoering van de Ziektewet en WIA adequaat te regelen, dus mag ondernemend Nederland het proberen. De risico’s voor werkgevers nemen hierdoor fors toe. De mogelijke schadelast voor bedrijven loopt op van 2 naar 12 jaar en betreft nu ook tijdelijke werknemers. Dit kan al snel enige tonnen per medewerker bedragen. Ongeacht of u nu wel of geen eigen risicodrager bent.

Werkgevers moeten nu de uitvoerende taken met betrekking tot de sociale zekerheid uitvoeren inzake de nieuwe Ziektewet (& WIA). Dit scheelt de overheid schade. De vraag is of de werkgevers er klaar voor zijn? Hebben ze de kennis paraat om deze uitvoering goed te doen?

Uit een recent door mkbasics.nl gehouden enquête onder ondernemend Nederland blijkt dat de werkgevers er niet klaar voor zijn! 72% van de ondernemers is niet tot nauwelijks op de hoogte van de (financiële) consequenties van de modernisering Ziektewet. Slechts 6% geeft aan volledig geïnformeerd te zijn. Dit lage percentage is zorgwekkend met het oog op de impact van deze wetgeving.

Slechts 28% van de bevraagde ondernemers beseft ook dat de rekening voor zieke werknemers in het ergste geval voortaan 12 jaar betaald moet gaan worden. Opmerkelijk is dat 14% van de ondernemers nog denkt dat een zieke werknemer slechts 1 jaar doorbetaald dient te worden.

57% zegt enigszins op de hoogte te zijn welke stappen men moet doorlopen om de financiële risico’s van de Ziektewet te beperken. 23% geeft aan het exact te weten. Een van de beperkende factoren van de financiële risico’s is het aanpassen van de arbeidsovereen-komsten. Bijna 50% geeft aan dat niet te weten. 21% is daar enigszins van op de hoogte.

53% is de op de hoogte dat men de financiële lasten draagt van een medewerker met een tijdelijk contract die ziek uit dienst is gegaan en ook van een medewerker met een tijdelijk contract die gezond uit dienst is gegaan en binnen 28 dagen nadien ziek wordt.

Niet de voltallige 72% maar 58% van de deelnemers heeft behoefte aan meer informatie over het reduceren van de financiële risico’s. De huidige aanbieders in de bedrijfsgezond-heidszorg voorzien daar kennelijk niet in en/of de ondernemer kent het een mindere prioriteit toe.

Speciaal voor haar klanten heeft mkbasics.nl een whitepaper geschreven met een concreet plan van aanpak inzake de nieuwe Ziektewet & WIA. In 9 stappen kunnen de aangesloten bedrijven de (financiële) risico’s reduceren. Voor niet klanten is dit tegen betaling verkrijgbaar.

 

Auteur: Rik Nijkamp