Mijn favorieten

Er zijn nog geen favoriete franchiseformules geselecteerd

Alaaf… – Column van Bart van der Schoot

Bart van der Schoot franchiseadviseur groot

Start van een nieuw jaar

Op maandag 11-11 jl. is wederom het nieuwe carnavalsjaar in het zuiden van het land gestart. Over tradities gesproken. Tijdens deze dag wordt het afgelopen carnavalsjaar geëvalueerd en tevens worden de plannen voor het nieuwe jaar gecommuniceerd. Een nieuwe prins wordt gekozen en hij/zij wordt de kartrekker en zal met zijn adjudanten en de Raad van Elf druk bezig zijn met het jaarlijkse carnavalsfeest. Een verantwoordelijke job waarin ook veel plezier gemaakt wordt. De prins zal moeten samenwerken en zijn taken en verantwoordelijkheden moeten delen.

Plan van aanpak

Franchiseorganisaties hebben ook tradities. Zij maken elk jaar operationele jaarplannen en bespreken deze met hun franchisenemers. Hier horen budgetten bij om draagvlak te creëren bij de te nemen besluiten. Een juiste afstemming en goede voorbereiding is vereist. Dit draagvlak komt tot stand via commissievergaderingen of via de Franchiseraad. Spelregels, taken en verantwoordelijkheden zijn duidelijk vastgelegd in een Franchiseraad Reglement. Dit voorkomt verwarring tijdens de uitrol van de plannen en biedt de mogelijkheid iedereen beter aan te sturen.

Structureel overleg

De Franchiseraad komt op vaste tijden bijeen en is samen met franchisegever verantwoordelijk voor de besluitvorming voor de gehele groep. Een zeer verantwoordelijke functie. Notulen en een besluitenlijst zorgen ervoor dat de overige franchisenemers op de hoogte zijn van de genomen beslissingen. Kortom, heldere communicatie is vereist.

De aftrap heeft plaatsgevonden en er staat weer een nieuw jaar vol uitdagingen en kansen op ons te wachten. Doe er uw voordeel mee en ga goed voorbereid het nieuwe jaar in. Alvast fijne feestdagen toegewenst en een succesvol 2014!!

Hebt u een thema of onderwerp die ik in mijn column kan adresseren, mail deze naar:

De Franchiseadviseur BV
Bart van der Schoot
Info@franchiseadviseur.nl
www.franchiseadviseur.nl