Als de economie weer aantrekt dan …

Gepubliceerd op , door De Nationale Franchise Gids

SOS Retail

De dagen van stijgende omzetten, klantenvertrouwen en –loyaliteit zijn voorbij. Wij hebben last van een recessie. Het zinnetje ‘als de economie weer aantrekt dan …’ heb ik de laatste maanden meer dan eens voorbij horen komen. De gemiddelde retailer verwacht dat de consument na het overwaaien van de recessie weer op dezelfde voet en onder dezelfde voorwaarden zal gaan consumeren als voor de recessie.

In het boek ‘de wereld breekt open’ van Wim de Ridder is te lezen dat de recessie nog het best kan worden toegeschreven aan ons beperkte aanpassingsvermogen aan de nieuwe tijd. De recessie is dus een signaal van de nieuwe tijd. Deze nieuwe tijd wordt ook wel het informatietijdperk genoemd. Net als tijdens de industriële revolutie zullen er in deze ‘nieuwe tijd’ nieuwe spelregels ontstaan voor onze manier van consumeren en handelen.

De uitdaging ligt bij het inspelen op of het creëren van deze spelregels. Hoe maakt u gebruik van alle nieuwe mogelijkheden die in de laatste paar jaar zijn ontstaan om uw klanten weer te bereiken en te boeien? Bent u bereid om nu te veranderen en vanuit een duidelijke waarde propositie te laten zien waarom u nu juist bestaansrecht heeft? Of wacht u af totdat de nood zo hoog is dat verandering noodzakelijk is?

Veranderen is voor de meesten onder ons lastig en niet wenselijk. Het nieuwe tijdperk staat voor netwerken, voor een eigen identiteit in samenspel met anderen. De ware betekenis van communicatie (het uitwisselen van informatie) speelt een belangrijke rol in het nieuwe tijdperk. Eigenlijk is het niet het veranderen maar het herstellen van de echte betekenissen van begrippen als commercie, communicatie, etc.
Wanneer u voor de uitdaging staat om uw organisatie aan te passen aan de ‘nieuwe tijd’ zet dan uw eerste stappen in het veranderen van de klantrelatie (zowel intern & extern). Op die manier ontwikkelt u gezamenlijk met consumenten en uw medewerkers de spelregels voor een interactief en boeiend retailspel voor alle deelnemers.

Wat betekent dit nu precies voor franchise?

In franchiseland wijkt het moeite hebben met veranderen niet heel erg af. Sterker nog, wij horen dat er veel onrust is en juridische conflicten komen ons meer dan eens ter ore. In plaats dat de franchisegever en –nemers samen gaan zitten om deze periode het hoofd te bieden, worden investeringen gedaan om intern het gevecht aan te gaan. In deze optiek heb je alleen maar verliezers en de consument ziet de weerslag vaak terug. Ontevredenheid kan je moeilijk verbergen en kan overslaan op het personeel dat, helaas heel menselijk, zijn beklag doet bij de klant. Dit kan de genadeslag zijn en voordat u het weet, staat het breed uitgemeten in de krant. Besef hoeveel marketinginvesteringen weer gedaan moeten worden om het imago weer op te krikken. Veranderingen zijn onvermijdelijk en het lijkt zeer onlogisch om in deze tijden te investeren. Helaas is het geen luxe, maar pure noodzaak.

Om te kunnen veranderen ondersteunen wij zowel de franchisegever als franchisenemer om vanuit de trend, markt- en nieuwe media ontwikkeling de formule weer centraal te kunnen stellen, want dit is juist de economische binding die men met elkaar heeft en niet franchise op zich. Franchise is puur de zakelijke overeenkomst. Vanuit de formulegedachte samen het hoofd bieden aan de economische crisis kan leiden tot oplossingen in co-creatie en een uiteindelijk goed financieel resultaat voor beide partijen.

SOS Retail
www.sosretail.nl

dinsdag 30 oktober 2012.

Delen:

Gerelateerde artikelen

Laatste franchisenieuws

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.