Mijn favorieten

Er zijn nog geen favoriete franchiseformules geselecteerd

Bedrijfsoverdracht in vier fasen – Deel II De voorbereidingsfase

Corporate Finance Franchise team foto
Iedere ondernemer krijgt vroeg of laat te maken met de opvolging of overdracht van zijn onderneming. Praktijk en ervaring leren dat ook franchiseondernemers niet vroeg genoeg kunnen beginnen met de planning hiervan. In een overdrachtsproces zijn vier fasen te onderscheiden: de oriëntatiefase en de voorbereidingsfase, die elkaar vaak overlappen, en de overdrachtsfase en de invoeringsfase. In een nieuwe serie van vier artikelen geven Flynth Franchise in MKB Adviseurs een toelichting op de vier fasen. In deel 2 komt de voorbereidingsfase aan bod.

Enig idee wat het bedrijf waard is? Op deze vraag is het antwoord vaak ontkennend: vier op de vijf MKB-ondernemers weten niet wat de waarde van hun, vaak eigenhandig opgebouwde, bedrijf is. Bij een op handen zijnde overdracht is dit echter wel van belang; het is één van de aspecten die om de hoek komen kijken bij het verkoopklaar maken van een zaak.

Uit deel 1 van deze serie, waarin de oriëntatiefase aan de orde kwam, bleek het belang van op tijd beginnen met het overnameproces. In de fase daarna, de voorbereidingsfase, worden de aandachtspunten uit de eerste fase aangevuld en zo mogelijk benoemd: de ondernemer moet zijn eisen en wensen goed formuleren, zodat duidelijk wordt of zijn ideeën uitvoerbaar zijn.

Vragen die in de voorbereidingsfase aan de orde komen, zijn bijvoorbeeld:

  • Waarom en wanneer wil ik mijn zaak overdragen?
  • Heb ik ideeën over aan wie ik mijn winkel wil overdragen?
  • Welk inkomen heb ik nodig na de overdracht van mijn zaak?
  • Moet ik verhuizen na de overdracht?
  • Komt er vermogen vrij na de overdracht en zo ja, hoeveel?
  • Is de opbrengst van de onderneming een belangrijk deel van mijn pensioen?
  • Wat ga ik ná de overdracht doen? Heb ik hobby’s of andere bezigheden?

Waarde-indicatie
In deze fase wordt een eerste grove waarde-indicatie vastgesteld. De waarde wordt berekend op basis van gebleken resultaten, toekomstige resultaten, eigen vermogen of een combinatie daarvan. Daarbij spelen marktfactoren, bedrijfsorganisatie, soort koper en kansen en bedreigingen voor een bedrijf een rol. De waarde van de onderneming is overigens niet gelijk aan de prijs: de prijs is het resultaat van de onderhandelingen, waarbij ook koop- en verkoopmotieven, onderhandelingstactiek en financiering een rol spelen.

Aantrekkelijk maken
Om een bedrijf te verkopen, moet het aantrekkelijk worden gemaakt voor een koper. Daarbij gaat het niet alleen om opruimen en schoonmaken: het bedrijf moet up-to-date blijven, de bedrijfsvoering mag dus niet verslappen. Acquisitie en investeringen moeten doorgaan, anders verliest het bedrijf terrein op de concurrentie en loopt de marktwaarde terug. De verkoop van een zaak is te vergelijken met die van een huis: elke makelaar kan vertellen dat een likje verf en het repareren van achterstallig onderhoud de verkoop bespoedigt en dat die investering zich terugbetaalt. Om erachter te komen waar een bedrijf zo’n ‘likje verf’ nodig heeft, kan een adviseur worden ingeschakeld.

Fiscale consequenties
Van belang in deze fase is het op tijd in kaart brengen van de financiële en fiscale consequenties van de overdracht. Bijvoorbeeld: een ondernemer wil stoppen met zijn eenmanszaak. Het onroerend goed, vroeger aangekocht, staat voor een gering bedrag op de balans, maar is inmiddels het tienvoudige waard. Over het verschil tussen de reële waarde en de boekwaarde moet in beginsel met de fiscus worden afgerekend (ook bij een eventuele verhuur van het onroerend goed). Er is dan fiscaal een aantal mogelijkheden om deze belastingheffing te verminderen of uit te stellen, maar voor deze planning is tijd nodig: meestal zo’n drie tot zes jaar.

Privé en zakelijk scheiden
Ook in financiële en juridische zin moeten in deze fase nog vaak maatregelen worden genomen. De ondernemer moet privé- en zakelijke aangelegenheden dan al zo veel mogelijk scheiden, onrendabele activiteiten afstoten en strategieën misschien veranderen. Hij moet ook alvast kijken naar zijn merkenbeleid en voorraad en zich afvragen of een potentiële koper hierin geïnteresseerd zou kunnen zijn. Een overnamekandidaat zit verder ook niet te wachten op nog lopende (juridische) procedures; dus de verkoper dient alle contracten in orde te hebben en er moeten geen dreigende juridische of fiscale claims te verwachten zijn.

Persoonlijke inbreng
De ondernemer is vaak de spil in de onderneming en hier schuilt voor de koper een gevaar: persoonlijke goodwill is niet overdraagbaar en beïnvloedt de verkoopprijs in negatieve zin. Persoonlijke inbreng kan het beste worden afgebouwd naarmate de verkoop dichterbij komt. Een bedrijf is eigenlijk pas verkoopklaar als de eigenaar een tijdje weg kan, zonder dat dit een negatieve uitwerking heeft. Lastig te regelen binnen de detailhandel in het algemeen, en zeker als het kleine bedrijven betreft. Vaak wordt gevraagd of de oud-eigenaar nog een tijdje bij het bedrijf betrokken blijft. Zo’n periode kan beter niet te lang duren: één à twee jaar maximaal. Bij de planning van het definitieve afscheid moet de verkoper hiermee dus rekening houden.

Emotie
De emotionele kant van de overdracht wordt over het algemeen onderschat. Afstand doen van een bedrijf dat vaak met eigen handen van de grond af aan is opgebouwd en afstand doen van de status van directeur en ondernemer valt veel eigenaren zwaar. Emotie is een ongrijpbaar facet van het overnameproces: het beïnvloedt gedrag en beslissingen, vaak onbewust. Het advies luidt dan ook: stop emoties niet weg. De overdracht is niet alleen een rationeel en zakelijk traject. Tijdige voorbereiding vergemakkelijkt het loslaten van de onderneming.

Deel twee en drie van dit bedrijfsoverdrachtsdossier verschijnen in de volgende uitgaven van de Nationale Franchise Nieuwsbrief. Bent u geïnteresseerd en wilt u meer weten over de fasen van bedrijfsoverdracht of in contact komen met een adviseur? Neem dan contact op met Flynth Franchise en MKB Adviseurs ondernemen@mkbadviseurs.nl of via telefoonnummer 070-349 06 50.