Mijn favorieten

Er zijn nog geen favoriete franchiseformules geselecteerd

Bedrijfsoverdracht in vier fasen – Deel IV De Invoeringsfase

Corporate Finance Franchise team foto
Iedere ondernemer krijgt vroeg of laat te maken met de opvolging of overdracht van zijn onderneming. Praktijk en ervaring leren dat ondernemers niet vroeg genoeg kunnen beginnen met de planning hiervan. In een overdrachtsproces zijn vier fases te onderscheiden: de oriëntatiefase en de voorbereidingsfase, die elkaar vaak overlappen, en de overdrachtsfase en de invoeringsfase. In deze serie wordt, in samenwerking met Flynth Adviseurs & Accountants en MKB Adviseurs, nader op deze vier fases ingegaan. Deze keer het laatste deel in de serie: de invoeringsfase.

De laatste loodjes van de overdracht
En dan is het ineens zover. Na jaren een periode van voorbereidingen is de overdracht een feit. Er is een ondernemer gevonden die de zaak gaat overnemen. In de laatste fase van de overdracht van een zaak wordt er nog naar verschillende dingen gekeken: hoe vindt de overdracht plaats, ineens of geleidelijk? Hoe zit het met het overdragen van goodwill? En welke formaliteiten moeten nog geregeld worden?

In de laatste fase van de bedrijfsoverdracht, de invoeringsfase of wel de nazorgfase, zijn er nog verschillende punten waarop gelet moet worden. Als hierna alle handtekeningen zijn gezet, kan het echt werk gaan beginnen.

Als de overdracht geleidelijk plaatsvindt, bijvoorbeeld via de oprichting van een Vennootschap onder firma, dan is het belangrijk dat er goede afspraken gemaakt worden via de firma-overeenkomst.

Belangrijke punten om te regelen zijn onder andere:
– de waarde van de inbreng van de door de overdrager geëxploiteerde juwelierszaak;
– de duur van de overeenkomst;
– de wijze van de winstverdeling;
– hoe om te gaan bij arbeidsongeschiktheid, overlijden en uittreden van een vennoot;
– hoogte privéopnamen;
– verdeling werkzaamheden;
– welke afspraken gelden, indien de oudere vennoot uittreedt, met betrekking tot waardering  van zijn firma-aandeel, wijze van betaling en/of financiering ervan.

Verder is het van belang dat de medewerkers, voor zover ze nog niet op de hoogte zijn gesteld, verder geïnformeerd worden over de taken en bevoegdheden van de vennoten.

Overdracht ineens
Bij de overdracht ineens kan de overdragende partij nog tijdelijk werkzaam blijven om de overnemende partij in te werken, de administratie over te dragen en vooral met hem de klanten te informeren over de overdracht. Dit kan commercieel op veel manieren geschieden.

Overdracht van goodwill
In veel MKB-bedrijven is goodwill gekoppeld aan de persoon van de ondernemer. Om deze goodwill over te dragen, zal de overdragende partij nog zo’n drie tot zes maanden bij het bedrijf betrokken moeten zijn. Hij verricht géén beheersdaden meer, zoals leidinggeven, en heeft geen verantwoordelijkheden en bevoegdheden meer. Daarvoor is de overnemende ondernemer verantwoordelijk. Wel wordt van de overdrager verwacht dat hij de opvolger introduceert bij medewerkers en relaties en dat hij hem inwerkt op zaken als inkoop, verkoop, administratie, promotiebeleid. Dit is de basis voor een goede en blijvende winstgevendheid van de onderneming.

Formaliteiten
Direct nadat de overdracht een feit is geworden, moeten er allerlei formaliteiten geregeld worden, vaak door de vertrekkende ondernemer en opvolger tezamen. Dit zijn bijvoorbeeld formaliteiten bij de bank zoals tekenbevoegdheid, tenaamstelling van rekeningen, privé-aansprakelijkheid enz. De informatie bij de Kamer van Koophandel moet aangepast worden op de nieuwe situatie en ook moeten instanties als de Belastingdienst en de het UWV op de hoogte worden gesteld.

Fiscus en inkomen
Na de overdracht zal door de overdragende partij vastgesteld moeten worden of de fiscale planning zoals die in de voorbereidingsfase was gepland, nog klopt. Is er sprake van stakingswinst en kan die worden uitgesteld door de aankoop van een lijfrente/bankspaarproduct? Zijn er voldoende financiële middelen beschikbaar om deze lijfrente/bankspaarproducten bij een verzekeringsmaatschappij/bank aan te kopen? Is het netto besteedbaar inkomen voldoende of dient er ingeteerd te worden op het vrij beschikbare vermogen, of is er inderdaad sprake van een tekort? Welke maatregelen moeten er dan genomen worden?

Tot slot
Duidelijk is, dat er bij alle fases van bedrijfsoverdracht en opvolging veel komt kijken. De fases lopen soms ook direct in elkaar over of lopen door elkaar heen. En, omdat elke situatie uniek is, blijven de betrokken partijen ongetwijfeld nog met vragen zitten. De overdracht van een zaak is complexe materie; het inschakelen van een objectieve overnameadviseur is meestal geen overbodige luxe. En, om het proces succesvol te laten verlopen: op tijd beginnen en de tijd nemen blijven twee belangrijke tips!

Heeft u naar aanleiding van deze bedrijfsoverdrachtserie nog vragen of wilt u in contact komen met een overnamespecialist? Neem dan contact op met Flynth Franchise en MKB Adviseurs ondernemen@mkbadviseurs.nl of via telefoonnummer 070-349 06 50.