Mijn favorieten

Er zijn nog geen favoriete franchiseformules geselecteerd

Begin 2015 nieuwe franchisegedragscode

Minister Kamp van Economische Zaken schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat er intensief overleg heeft plaatsgevonden met een groot aantal partijen, waaronder franchisegevers en –nemers, om de problematiek in franchise op te lossen. “Op basis van twee rondes van gesprekken en een tweetal grotere bijeenkomsten met sectorvertegenwoordigers is een helder beeld ontstaan van de door de sector gewenste oplossingen,” aldus de Minister in de brief.

Kamp schrijft dat de problemen zijn ontstaan door tegenstrijdige belangen in de samenwerking tussen franchisenemers en –gevers. “Dit zijn veelal aspecten die niet of onvoldoende in de franchiseovereenkomst zijn opgenomen.” Daarnaast schrijft de Minister dat ook handelingen die in strijd zijn met de overeenkomst redenen geven voor een slechte relatie tussen beide partijen.

De betrokken partijen zouden graag een nieuwe gedragscode willen zien die de feitelijke gedragingen van de partijen bij het opstellen van een franchiseovereenkomst en gedurende de looptijd van de overeenkomst normeert. Een nieuwe gedragscode zou duidelijkheid moeten bieden in transparantie en informatieplichten, termijnen bij beëindiging van de franchiseovereenkomst, e-commerce en concurrentiebedingen. Complicerende factoren als het onroerend goed moeten besproken worden.

Om de nieuwe gedragscode op te stellen wordt er momenteel een kleine werkgroep geformeerd door de Minister. “Deze werkgroep zal begin 2015 een tekst voor de nieuwe franchisecode opleveren, zodat deze voor openbare consultatie kan worden uitgezet. Tevens zal deze groep een voorstel doen voor een effectieve vorm van geschillenbeslechting.”