Belastingvraag van de week – Borgstelling

Gepubliceerd op , door De Nationale Franchise Gids

BDO | Marco

Beste Marco,

In één van mijn B.V.’s bevindt zich een pand waarop een lening is afgesloten. In verband met deze lening sta ik als privé-persoon borg. Momenteel gaat het echter financieel slechter met mijn onderneming. Mijn vraag is wat voor fiscale gevolgen deze borgstelling eigenlijk heeft indien de vennootschap niet aan haar financiële verplichtingen zou kunnen voldoen.

Een borgstelling houdt in dat de borg (in casu u in privé) kan worden aangesproken voor het bedrag waarvoor borg wordt gestaan indien de B.V. de financiële lasten in verband met de (hypothecaire) lening niet meer kan nakomen. Omdat de borg hiermee een bepaald risico loopt dient hiervoor een zakelijke vergoeding te worden overeengekomen. Deze vergoeding is afhankelijk van bijvoorbeeld de hoogte van het bedrag waarvoor borg wordt gestaan en de financiële situatie van de vennootschap. Deze borgstellingsvergoeding dient door de borg in box 1 te worden aangegeven als resultaat uit overige werkzaamheden en is derhalve progressief belast tegen maximaal 52% (ervan uitgaande dat de borg directeur grootaandeelhouder is van de vennootschap).

Mocht de borg op enig moment door de schuldeiser worden aangesproken tot voldoening van het bedrag waarvoor hij/zij borg staat dan verkrijgt de borg hiermee een vordering op de vennootschap. De borg betaalt immers een bedrag welke eigenlijk door de vennootschap betaald had moeten worden. Omdat de vennootschap in een dergelijk geval financieel ‘aan de grond’ zit (anders had het de schuld aan de kredietverstrekker wel kunnen betalen) heeft een dergelijke vordering van de borg op de vennootschap veelal een waarde van nihil. Indien in het verleden een zakelijke borgstellingsvergoeding is overeengekomen kan de vordering van de borg/directeur grootaandeelhouder op de vennootschap in dat geval worden afgewaardeerd. Essentieel is hierbij een goede vastlegging. Indien hieraan is voldaan levert dit een aftrekpost ter grootte van de afwaardering in box 1 op tegen maximaal 52%.

Marco Straten is belastingadviseur bij BDO. Heb je ook een vraag voor Marco? Mail deze dan naar Marco.Straten@bdo.nl. Als je vraag wordt beantwoord in deze rubriek ontvang je tevens 30 minuten gratis telefonisch advies van Marco.

Het bovenstaande kan niet worden beschouwd als advies maar is slechts informatief bedoeld. Aan dit artikel kunnen geen rechten worden ontleend.

Bericht uit de nieuwsbrief van de nationale franchise & formule brief │ voor al uw franchisenieuws | dinsdag 20 juli 2010.

Delen:

Gerelateerde artikelen

Laatste franchisenieuws

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Papa John's Franchise

Ludwig & van Dam Franchise

Flynth_franchise