Mijn favorieten

Er zijn nog geen favoriete franchiseformules geselecteerd

Column Bea Boetje “Duurbetaalde principes”

Bea Boetje klein

Bea Boetje, Senior manager Tax bij Flynth

Maandagochtend, 9.00, telefoon. De Haan van ‘Maan Export BV’ aan de lijn. Hij is geagiteerd.  Net voor het weekeinde heeft hij een blauwe envelop ontvangen. Het betreft een voorlopige aanslag vennootschapsbelasting 2014 van ruim 75.000 euro.

De hoogte van die aanslag, daar ging het De Haan niet om.  Dat kwam wel in de buurt van zijn resultaat over 2013 en zijn prognoses voor 2014. Maar, De Haan wilde pas betalen bij de definitieve aanslag, niet vooraf. Hij wilde het geld in kas houden. Cash flow, liquiditeit, daar draait het om in de handel. Of ik die aanslag wel even kon verlagen met een herzieningsverzoek?

Ik leg uit dat daar de nodige haken en ogen aan zitten. Ik nodig De Haan uit voor een kopje koffie en een fiscaal praatje over wet- en regelgeving later op de dag. In de middag zitten we bij elkaar en kan ik rustig uitleggen dat er het nodige veranderd is als het gaat om belasting betalen.

Sinds 1 januari 2013 is de belastingrente in de plaats gekomen van de heffingsrente. De belastingrente wordt berekend vanaf 1 juli van het jaar volgend op het belastingjaar. Voor het belastingjaar 2014 dus vanaf 1 juli 2015. Het rentetarief bedraagt normaal 3 procent, maar de vennootschapsbelasting is een uitzondering. Hiervoor geldt een rentetarief van  8,5 procent. Het zal u niet verbazen dat De Haan dit percentage absurd hoog vond.

Het liefst zou De Haan de aanslag op nul, nihil laten vaststellen. Niet dat hij daarvoor een bedrijfseconomisch argument had, gewoon uit principe. Hij was een man van zijn woord, dat wist de inspecteur ook. Hij had uiteindelijk altijd betaald, maar betaalde  liever in één keer op de definitieve aanslag, ook al kwam daar nu 8,5% belastingrente bovenop.

Ik heb hem uitgelegd dat zijn principe wel heel duur betaald wordt. Het opzettelijke niet (tijdig) betalen van aangiftebelastingen, zoals de loon- en omzetbelasting, is strafbaar. Dat bepaalt  de Algemene wet rijksbelastingen. Daarin staat dat wie opzettelijk onjuiste gegevens en inlichtingen verstrekt in een verzoek om een (negatieve) voorlopige aanslag of een herzieningsverzoek, een vergrijpboete aan zijn broek kan krijgen van maximaal 100 procent van het bedrag aan belasting, dat als gevolg van onvolledige gegevens/inlichtingen ten onrechte is teruggeven of ten onrechte niet is betaald.

Concreet: zou ik een aanslag opzettelijk op nihil laten vaststellen, dan wordt De Haan bestraft met een vergrijpboete van maximaal 75.000 euro. Maar ik zou evenzo voor de bijl gaan, want ook mensen die bewust behulpzaam zijn bij het niet nakomen van fiscale verplichtingen van anderen kunnen beboet worden. Ik gaf De Haan aan dat ik absoluut niets voor hem kon betekenen als hij wilde dat ik zijn aanslag ging verlagen.

De Haan werd even stil en zei toen sip: “Tja, met de fiscus valt ook al niets meer te regelen. Van handel hebben ze geen kaas gegeten, maar ik vertik het om tegen die 100 procent boete aan te lopen. Dan maar direct betalen. Ik wil zeker geen gevangenisstraf riskeren!”

Na nog een kop koffie nam hij afscheid. Hoofdschuddend sprak hij nog vol ongeloof: “Acht-en-half procent rente! En nog steeds hebben ze in Den Haag een begrotingstekort?!?”