Mijn favorieten

Er zijn nog geen favoriete franchiseformules geselecteerd

[Column] Online zakendoen impliceerteenheid in de formule

Martin van den Berg - Flynth
Flynth – adviseurs & accountants

Flynth – waaronder het label Flynth Franchise – werkt samen met een aantal partners in de groente- en de sierteelt aan projecten die binnenkort een franchisemodel opleveren dat uitgerold kan worden, zo zegt Frank Hollaar, glastuinbouwadviseur bij Flynth.

Het bureau ziet een verdere ontwikkeling op het gebied van samenwerking tussen glastuinbouwbedrijven, zoals franchising als een noodzakelijke volgende stap. Volgens Martin van den Berg (directeur Flynth Franchise) en Frank Hollaar, Flynth-glastuinbouwadviseur, is de tijd rijp voor een hechtere onderlinge samenwerkingsvorm tussen telers door middel van een franchiseformule of een variant daarop. “Met de toegenomen concurrentie zijn steeds meer telers zich gaan onderscheiden en zichzelf gaan bezighouden met de afzet van hun producten, al dan niet in samenwerking met collega’s in telersverenigingen.” Momenteel wordt met partners gewerkt aan de contouren van het franchisemodel in de groente- en sierteelt. Hollaar geeft aan in gesprek te zijn met ketenpartners en financiers om ook hun positie in een nieuwe samenwerkingsvorm binnen glastuinbouw vorm te geven. De gesprekken zijn ook nodig om draagvlak te creëren.

Financiering makkelijker
Met een franchiseformule kunnen kosten worden bespaard door een gezamenlijk personeelsbeleid, te voeren uitgangsmateriaal, energie, grondstoffen, ICT en marketing en communicatie centraal in te kopen. Dit alles moet opleveren dat er meer waarde uit de markt wordt gehaald. Hiermee kan de financierbaarheid en continuïteit van de bedrijven worden vergroot. Een bewezen franchiseformule opent deuren, zoals die van banken. Dit komt omdat franchiseketens bijvoorbeeld raamovereenkomsten sluiten met andere partijen. Dit levert een ander plaatje op als telers daar met een financieringsvraag komen. “Het vergemakkelijkt niet alleen het financieel afhandelen van bedrijfsoverdracht, maar ook de zoektocht naar een opvolger. Het bedrijf vertegenwoordigt namelijk een bekend merk en is minder afhankelijk van de goede naam van de eigenaar.”

Flynth heeft een fictief, maar wel realistisch, franchiseconcept voor de tuinbouw ontwikkeld met de naam ‘Joy for Life’. Daarin zijn elementen van franchise verwerkt in een glastuinbouwsituatie. Het concept Joy for Life is uitgewerkt in de Joy for Life-film.

Martin van den Berg
Flynth Franchise