Mijn favorieten

Er zijn nog geen favoriete franchiseformules geselecteerd

[Column – Uw franchise expanderen naar België?]


In deze bijdrage wordt ingegaan op de belangrijkste aandachtspunten voor een franchiseformule als deze vanuit Nederland naar België wil expanderen. Naast culturele en economische verschillen wordt ook ingegaan op specifieke Belgische wetgeving: de Precontractuele Fase.

Deze bijdrage is geschreven door Walter Lavers. Hij is stichter en zaakvoerder van het in België gevestigde MFK Consulting, een adviesbureau gespecialiseerd in franchising.  Walter heeft 25 jaar ervaring in franchise en was in het verleden onder meer voorzitter van de Belgische franchisevereniging (BFF).

Het eerste grote verschil om vanuit Nederland naar België de stap te zetten, is het “niveau van inburgering”. In België en vooral in Vlaanderen ligt de drempel naar franchise duidelijk hoger.

Dit betekent, dat de geïnteresseerden niet noodzakelijk met minder motivatie, maar met meer argwaan het franchiseconcept zullen bestuderen en analyseren. Dit leidt niet direct tot minder kandidaten, maar men zal in de rekrutering nog selectiever moeten zijn om tot de juiste keuze te komen.

Klik hier om het gehele artikel te lezen.

dinsdag 21 juni 2011.