Mijn favorieten

Er zijn nog geen favoriete franchiseformules geselecteerd

De positieve uitzonderingen in het Mededingingsrecht

30 mei 2013

Lucia Van Leeuwen

[Lucia van Leeuwen, Köster Advocaten]

Het Mededingingsrecht heeft tot doel kartelvorming te voorkomen. Het kartelverbod betreft alle samenwerking tussen ondernemingen die de mededinging op de markt (merkbaar) beperkt. Het verbod is opgenomen in Europese regelgeving en de Mededingingswet (Mw).

Strijd met het Mededingingsrecht
Als er sprake is van strijd met het kartelverbod is dan is het gevolg dat een (bepaling in een) franchiseovereenkomst nietig is. Nietig betekent dat partijen op (een bepaling uit) een overeenkomst geen beroep meer kunnen doen. In met name civiele procedures kan door beide partijen een beroep op de nietigheid van een (bepaling in een) franchiseovereenkomst worden gedaan. Is de gehele overeenkomst nietig, dan is er ook geen wettelijke conversie van individuele bepalingen meer mogelijk.

Klik hier voor het gehele artikel…

dinsdag 28 mei 2013.