Mijn favorieten

Er zijn nog geen favoriete franchiseformules geselecteerd

De resultaten van uw bedrijf lopen terug. Wat nu?

Door: Casper Klop
In de huidige economische omstandigheden zien veel ondernemers de winst afnemen. Om de winst te verbeteren wordt vaak gekeken naar de mogelijkheden om de kosten te verlagen. Uiteraard kan het nooit kwaad om op de kosten te letten, maar vergeet niet dat het resultaat van uw bedrijf de resultante is van omzet verminderd met kosten. Ook in de huidige economische omstandigheden kunnen er mogelijkheden zijn om uw omzet te verhogen. In dit artikel geef ik u vijf mogelijke oplossingen. Welke realistisch zijn voor uw bedrijf, bepaalt u natuurlijk zelf.
1.      Prijsverhoging.

Uw prijzen verhogen over de gehele breedte van uw aanbod aan producten en/of diensten zult u al hebben gedaan, als u daar de mogelijkheden voor heeft. Indien de kosten van uw inkopen hoger zijn geworden, dan zal uw klant vaak begrijpen dat de verkoopprijzen ook hoger worden. Uw klant is niet gek en u moet hiervoor dus ook niet bevreesd zijn.
Ook als een prijsverhoging niet noodzakelijk is vanwege kostenstijgingen, kan een prijsverhoging nog steeds een positief effect hebben op uw winst; zelfs als de omzet daalt. In dit geval is de zgn. prijselasticiteit belangrijk: in welke mate daalt de omzet door een prijsverhoging. M.a.w: hoe sterk reageert de consument op de prijs. Stel dat een prijsverhoging met 5% de omzet slechts doet dalen met 2%, dan neemt uw totale omzet nog steeds toe.

2.      Introductie van een tweede (goedkoper) merk.

Nu zult u wellicht zeggen: ‘ja, maar mijn concurrent is al goedkoper’. In dat geval kunt u zich afvragen of de kwaliteit van uw product niet beter is dan dat van uw concurrent. In het geval het lastig is om het kwaliteitsverschil (dat er wel is) te communiceren via advertenties, kunt u overwegen om een B-merk in uw assortiment op te nemen. Hier kunt u dan klanten mee trekken die reageren op prijs, maar die eenmaal in contact met u, wellicht ook gevoelig blijken voor verschillen in kwaliteit.

3.      Prijsdifferentiatie.

Het is niet altijd nodig om de prijzen van al uw producten en/of diensten te verhogen. Kent u de winstgevendheid per product in uw bedrijf? Wellicht besteedt u de meeste tijd aan het product dat het minst bijdraagt aan uw winst. U zou zelfs verlies kunnen leiden op een product. Indien u de prijs van dit product of deze dienst niet kunt verhogen, kunt u zich afvragen of u niet beter met deze dienst of dit product kunt stoppen. Hiermee bespaart u dan veel tijd die u kunt besteden aan producten en/of diensten waar u meer winst mee kunt maken.

4.      Meer klanten

Het is niet genoeg dat u een goed bedrijf hebt, met goede producten en/of diensten, die tegen een billijke prijs kunnen worden verkocht. Als klanten u niet kunnen vinden, zult u niets (meer) verkopen. Zorg dus dat u gevonden wordt. Investeer in reclame, in welke vorm dan ook. In dit geval geldt dat de kost voor de baat uitgaat.

5.      Terugdringen van verloop in klantenbestand

Om de vaste klanten tegemoet te komen en te behouden, kan worden gewerkt met een klantenkaart, waarbij de vaste klanten korting krijgen of hiervoor sparen. Bijvoorbeeld als adviesbureau, waarbij u werkt met een knipkaart voor een aantal uren dienstverlening. Overigens is het niet altijd noodzakelijk om met kortingskaarten te werken. Laat uw klant merken dat u waardeert dat hij/zij klant is bij u. Organiseer activiteiten waarvoor u de klant uitnodigt; geef klanten het recht om bij aanbiedingen als eerste hiervan gebruik te maken; werk met nieuwsbrieven; of bouw communities op het internet (bijv. facebook) waarmee u de identiteit van uw onderneming waarde toekent.

Tot zover enkele voorbeelden van wat u kunt doen om uw omzet te vergroten; een prijsverhoging heeft meestal meer effect op de winst dan een kostenverlaging. Bovendien heeft een kostenverlaging vaak een eenmalig effect. U kunt niet ieder jaar de kosten verlagen. Door te bouwen aan de voorkant van uw bedrijf zult u zien dat u ieder jaar weer andere zaken kunt aanpakken om zo succesvol te zijn met uw bedrijf.

Met het verlagen van de kosten doet u niets aan de dalende omzetten en de hieraan ten grondslag liggende ontwikkelingen. U zet als het ware uw hakken in het zand; u weigert uw ooit zo succesvolle bedrijf prijs te geven aan de veranderende marktomstandigheden. Vergelijk het echter met touwtrekken: als uw tegenstander krachtiger is, zal het in het zand zetten van uw hakken alleen leiden tot minder snel verlies. Maar verliezen zult u in dit geval uiteindelijk wel, tenzij u uw strategie en/of tactiek veranderd.

Als u behoefte heeft aan een klankbord of ondersteuning, dan zal uw CijferMeester u hier graag bij helpen.