Mijn favorieten

Er zijn nog geen favoriete franchiseformules geselecteerd

DGA en ‘gebruikelijk loon’, hoe laag mag je gaan?

Door: Casper Klop – franchisegever CijferMeester
Het toptarief voor de Inkomstenbelasting is 52%. Over de winst van een BV wordt slechts 40% belasting betaald. Het is daarom aantrekkelijk voor de directeur groot aandeelhouder (DGA) om het loon zo laag mogelijk te houden, dat scheelt belasting. Is de BV niet aantrekkelijker voor mij? Zo ja, hoog laag kan ik mijn loon houden? Iedere franchisenemer krijgt met dit onderwerp te maken.
Is bij hoog een inkomen de BV altijd aantrekkelijker?

Betekent dit dat het bij een hoger inkomen dan voordelig is om over te stappen naar een BV? Nee, niet zonder meer. In het geval dat u ieder jaar alle winst onttrekt aan uw BV voor privé doeleinden dan zal u bij een rechtsvorm voor uw bedrijf die valt onder de Wet Inkomstenbelasting altijd minder belasting betalen dan wanneer u uw bedrijf onderbrengt in een BV.

Uiteraard kunnen allerlei situaties zijn, die het aantrekkelijker maken om te kiezen voor de BV. Als DGA van uw BV bent u verplicht een arbeidsovereenkomst met uzelf af te sluiten en uzelf een daarbij ‘passen’ of ‘gebruikelijk’ loon toe te kennen. Maar wat is nu passend? Duidelijk is dat u uit het 52% tarief zult willen blijven.

De afroommethode

Tot nu toe werd door de belastingdienst het zogenaamde gebruikelijk loon berekend. Dat werkt als volgt: De belastingdienst heeft bepaald dat het loon van u als DGA minimaal € 44.000 per jaar moet zijn. Alleen als u verwacht dat de winst (excl. de kosten van het gebruikelijk loon) van uw onderneming lager is én uw BV over te weinig middelen beschikt om uw loon (van € 44.000) te kunnen uitbetalen, kan dat een grond zijn om een lager DGA-loon toe te kennen.

Is de winst hoger dan € 44.000 dan past de belastingdienst de volgende regels toe (afroommethode): Als het gebruikelijk is dat anderen bij de meest vergelijkbare werkzaamheden een hoger loon krijgen. Dan stelt de belastingdienst het loon op het hoogste van de volgende bedragen:

  • 75% (in 2015) of 70% (in 2014 en 2013) van het hogere gebruikelijk loon, maar ten minste het bovenvermeld gebruikelijk loon
  • het loon van de meestverdienende werknemer of van de meestverdienende werknemer van een verbonden vennootschap

Zeker bij goed verdienende professionals wordt de afroommethode door de fiscus ingezet. Veelal leidt dit tot een hoger loon (en meer afdracht van belasting) dan wanneer er uitsluitend wordt gekeken naar het loon van een vergelijkbare werknemer zonder aandelenbelang. Een recente uitspraak van Rechtbank Noord Holland lijkt de toepassing van de afroommethode echter flink te beperken.

Het gaat in deze zaak om een advocaat die via zijn holdingstructuur werkzaam is voor diverse cliënten. Hiermee behaalt zijn BV in 2012 een omzet van bijna twee ton. De advocaat heeft een brutoloon van € 62.500. De inspecteur is het niet eens met dit (relatief) lage loon. Op basis van de afroommethode berekent hij dat er van de omzet € 156.000 overblijft. Hiervan moet dan 70% (2015: 75%) als salaris worden uitbetaald.

De vergelijkingsmethode biedt oplossing

Zodoende komt de inspecteur op een gebruikelijk loon van € 109.000. De advocaat stelt dat zijn salaris ad. € 62.500 niet in belangrijke mate (> 30%) afwijkt van het geen een vergelijkbare werknemer zonder aandelenbelang zou verdienen. Als vergelijkingsmateriaal draagt bij hiervoor het salaris van een senior jurist aan. Uiteindelijk stelt de rechter de advocaat in het gelijk. Volgens de rechter blijkt uit het arrest uit 2004 dat de afroommethode mag worden gehanteerd, maar dat daarbij niet mag worden voorbijgegaan aan de vergelijkingsmethode. Nu er op basis van deze laatste methode geen geschil bestaat, vervalt de naheffingsaanslag.

Het lijkt erop dat de afroommethode niet kan worden toegepast als er op basis van de vergelijkingsmethode geen correctie mogelijk is. Hiermee is de toepassing van de afroommethode flink verminderd. Voor u als DGA betekent dit dat het verstandig is uw gebruikelijk loon goed te onderbouwen. Ga op zoek naar het salaris van een vergelijkbare werknemer (vanaf 2015 is het criterium: de meest vergelijkbare dienstbetrekking) en leg dit vast. De fiscus zal dan van goeden huize moeten komen om daar nog iets aan te doen.

Casper Klop
Franchisegever CijferMeester