Mijn favorieten

Er zijn nog geen favoriete franchiseformules geselecteerd

Druk op franchisewetgeving loopt op

Minister Kamp van Economische Zaken brengt eind september rapport uit over zijn plannen hoe de problemen van franchisenemers aangepakt moeten worden. Hij zal dan ook bepalen of de problematiek extra onderzoek nodig heeft. Minister Kamp liet dit deze week weten aan de Tweede Kamer.

Verschillende partijen uit de markt en o.a. Tweede Kamerlid Mei Li Vos van de PvdA, zijn van mening dat een nieuwe onderzoek wel degelijk nodig is. Het laatste onderzoek dateert uit 2009 en zou alleen gericht zijn op franchisegevers en niet op franchisenemers. Wanneer het rapport van Kamp niet naar tevredenheid is van de Kamerleden, hangt de minister een viertal moties boven het hoofd. FANed is blij met de tijdsdruk die op het rapport is gezet en is van mening dat het tijd is voor verregaande, concrete stappen richting de wetgeving.

Minister Kamp zegde al eerder toe dat er een nieuwe (ere)code moet komen die door zowel franchisegever als –nemer tot stand is gekomen. Ook zou er een geschillencommissie moeten komen die een laagdrempelige en haalbare toegang biedt voor franchisenemers tot de oplossing van conflicten. Een lange en kostbare gang naar de rechter zou de samenwerking tussen franchisegever en franchisenemer verstoren. Hierdoor zou er in Nederland een beter te handhaven aanvulling moeten komen op de Europese Erecode inzake franchise.