Duurzaam franchisemodel vraagt om daadkracht – Column Nicole Scherer

Gepubliceerd op , door De Nationale Franchise Gids

Nicole Scherer Rabobanl

Nicole Scherer – Directeur Rabobank Franchise & Arrangementen

In mijn presentatie van onze Rabobank Franchise Monitor tijdens de Algemene Ledenvergadering van de NFV op 27 mei j.l. heb ik uitgebreid stilgestaan bij het belang van een duurzaam franchisemodel. Een oproep aan de franchisewereld (franchisegevers en –nemers, als ook adviseurs, juristen, bankiers en andere stakeholders) die nog steeds uiterst actueel is.

Ik besloot mijn presentatie met de belangrijkste voorwaarden voor duurzame franchise, waarbij duurzaam meer betekent dan MVO; het gaat om een voor zowel franchisegever als franchisenemer toekomstbestendig businessmodel, gericht op continuïteit en met klantfocus, waarin zowel franchisegever als franchisenemer kunnen excelleren. Die belangrijkste voorwaarden voor duurzame franchise zijn:

1. Een succesvolle formule

• Onderscheidend, relevant voor de consument, toekomstbestendig en innovatief.
• Duurzaam en transparant verdienmodel met voldoende inkomsten voor beide partners.
• Een capabele franchisenemer die bereid is risico te lopen.

2. Een evenwichtige samenwerking

• Evenwichtige verdeling van opbrengsten en risico’s.
• Heldere communicatie en duidelijkheid over wat je van elkaar mag verwachten.
• Adequate franchiseorganisatie met goed doordachte selectiecriteria voor locaties en franchisenemers en voldoende begeleiding en opleiding.
• Financieel en juridisch een gezonde basis.

Over die evenwichtige samenwerking is (terecht!) inmiddels al veel gezegd en geschreven en het is een punt dat bij velen hoog op de agenda staat. Vernieuwing in de manier van samenwerking is noodzakelijk om het franchisemodel toekomstbestendig te maken.

Het belang van een succesvolle formule lijkt door de focus op een evenwichtige samenwerking soms wat op de achtergrond te raken. Onterecht, wat mij betreft. Het succes van franchise valt en staat bij het succes aan de voorkant van de formule; de relevantie van het concept voor de consument en de mate waarin de formule de klant aan zich weet te binden. De wereld om ons heen verandert in razend tempo, resulterend in koopgedrag dat zich veel minder makkelijk dan vroeger laat sturen en voorspellen. Dit vraagt om minder starre en minder stugge formules en concepten die snel en tegen weinig kosten kunnen meebewegen met en voorsorteren op die veranderende consument.

In tal van sectoren waarin franchise sterk vertegenwoordigd is, zoals non-food retail, zien we bij een brede groep franchiseformules en franchisenemers teruglopende omzetten, een stijgend aantal faillissementen en een groeiende groep ondernemers die nauwelijks nog een fatsoenlijk ondernemersinkomen weet te realiseren. Die teruglopende omzetten in non-food retail zien we deels branchebreed terug (dat wil zeggen niet alleen bij franchiseformules maar ook binnen het filiaalbedrijf en bij ongebonden zelfstandigen), maar het is te gemakkelijk om de oorzaak alleen bij de branchebrede ontwikkelingen te zoeken.

Mijns inziens ontbreekt het sommige franchiseformules aan een sense of urgency. In deze tijden van snelle veranderingen wordt door veel franchisegevers en –nemers te weinig nagedacht over de houdbaarheid van de eigen formule. Te weinig worden vragen gesteld als ‘Is mijn formule nog wel relevant voor de consument? Wie is mijn klant en wat drijft hem? Hoe verandert het oriëntatie- en koopgedrag van mijn klant? En wat zijn de gevolgen van deze veranderingen voor mijn businessmodel en formule? Voldoen mijn locaties en mijn concept nog wel?’Te vaak zie ik dat franchiseorganisaties in de koplampen staren, verstarren en blijven doen wat ze deden, soms zie ik dat er links en rechts wat wordt geschaafd aan de formule, en maar zelden zie ik franchiseorganisaties die het vermogen hebben zichzelf en hun formule opnieuw uit te vinden en aan te passen aan de eisen van de toekomst. Dit gebrek aan daadkracht zit, door het businessmodel met zoveel stakeholders (lees: franchisenemers), een beetje ingebakken in franchiseformules en manifesteert zich de afgelopen jaren door de teruglopende omzetten en het snel veranderende retaillandschap steeds duidelijker. In plaats van daadkracht te tonen en knopen door te hakken, ontstaat een situatie waarin men blijft hangen in verwijten en niet naar de eigen rol en eigen verantwoordelijkheid kijkt.

Terwijl filiaalbedrijven door de centrale aansturing, snel kunnen schakelen en snel kunnen inspelen op de veranderende omstandigheden (denk aan game changers als Action en Lidl, maar ook online spelers als Bol.com of Coolblue), aarzelen franchiseformules bij het nemen van beslissingen of het doen van investeringen in bijvoorbeeld conceptontwikkeling of een online verkoopkanaal. Deze combinatie van een gebrek aan daadkracht en kwaliteit in menig managementteam van franchiseorganisaties en het (soms) stroperige businessmodel met veel franchisenemers, met vaak verschillende belangen die zelden op één lijn zitten, is reden tot zorg.

Ik heb het franchisemodel vaak geroemd vanwege het ondernemerschap van de franchisenemers en vanwege hun lokale betrokkenheid en verkoopkracht en nog steeds zie ik de grote potentie die het franchisemodel daardoor biedt in de strijd met het filiaalbedrijf. De remmende werking van het franchisemodel op formuleontwikkeling en daadkracht echter is een probleem dat een duurzame toekomst voor tal van formules wel eens in de weg kan staan. In tijden van snelle verandering is het noodzakelijk snel mee te kunnen veranderen en knopen door te kunnen hakken teneinde voor de consument ook de komende jaren relevant te blijven. Veel franchisegevers én franchisenemers zouden zich dat meer mogen realiseren; niet langer staren in genoemde koplampen en aan de slag met hun formule! Anders ben je straks out of business.

Nicole Scherer
Directeur Rabobank Franchise & Arrangementen
Reacties: nicole.scherer@rabobank.com
Delen:

Gerelateerde artikelen

Laatste franchisenieuws

 • Petro Hameleers

  Reactie op presentatie van Nicole Scherer van Rabobank: Ik ben het volledig eens met de inhoud van het artikel. Als omzetten en marges tegen gaan vallen moet je bereid zijn om middels creative destruction je eigen formule kritisch te ealueren en aan te passen aan de veranderende consumenten-vraag.

  Je mag je afvragen of en hoe je van franchisenemers een aantal gedragseigenschappen mag verwachten als de franchisegever hier niet het voorbeeld-gedrag vertoont.

  Als wij als franchisegever ervoor zorgen dat onze franchisenemers succevol zullen zijn, is ons succes als franchisegever verzekerd!!

  Wij als franchisegevers kunnen juist nu de uitdaging aangaan om te laten zin dat franchising ook voor de tekomst een erg interessant businessmodel is om te gaan en blijven ondernemen.

  Reply

  • Johan Verstraeten

   Helemaal eens met de heer Hameleers. De franchisegever runt een marketingconcept waarvan de klant in eerste instantie de franchisenemer is. Die moet vervolgens (naar richtlijnen van het concept) de eindgebruiker bedienen.

   Omdat wij als franchisegevers een omzet fee ontvangen van onze -nemers verwachten wij dat deze zijn klanten optimaal bedient. Als wij onze klanten (lees: franchisenemers) nu eens optimaal gaan bedienen zal iedere betrokkene daarvan profiteren.

   Reply

 • Matias van der Gun

  Inhoudelijk ben ik het grotendeels eens met het artikel. Alleen merk ik dat de ‘sense of urgency’, waar mevrouw Scherer aan refereert, wel degelijk bij alle betrokkenen aanwezig is. Wat wringt zijn echter de verschillende belangen van franchisegever en -nemer die de verdere ontwikkeling van een formule lastig maken, laat staan dat men het eens wordt over de te volgen weg bij nieuwe ontwikkelingen (hoeveel retail formules hebben bijvoorbeeld een online strategie, of iets scherper: hoeveel retail franchises hebben inmiddels een centrale webshop?).

  Franchisegever heeft (als het goed is) een lange termijn visie op de ontwikkelingen, waar franchisenemers meer inspelen op het ‘nu’. Vandaag een lagere omzet, morgen graag een oplossing. Niet pas over 2 jaar waarvoor bovendien nog een extra (financiële) bijdrage voor nodig is.

  De relevante vragen worden wel degelijk gesteld binnen de franchiseformules, helaas zijn deze vragen niet altijd even relevant voor de twee partijen in de formule.

  Reply

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.