Een non-concurrentiebeding houdt niet altijd stand

Gepubliceerd op , door De Nationale Franchise Gids

Foto-Theunis-Meijer
Geschreven door: Mr. T. Meijer – Franchiseadvocaat Ludwig & Van Dam
Franchiseovereenkomst, franchisegever, franchisenemer, non-concurrentiebeding, (post)contractueel concurrentieverbod, knowhow,

Voor veel franchisegevers is het standaard om met de franchisenemer een non-concurrentiebeding overeen te komen. Vrijwel alle franchiseovereenkomsten bevatten, in meer of minder strikte vorm, een verbod om tijdens en/of na de franchiseovereenkomst concurrerende werkzaamheden uit te voeren. Veelal wordt over het opnemen van een non-concurrentiebeding niet verder nagedacht, maar uit een uitspraak van de kort gedingrechter van de rechtbank Overijssel, locatie Almelo d.d. 22 juni 2016 (http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHSHE:2007:BB1006) bleek maar weer eens dat het opnemen van een non-concurrentiebeding, en het doen van een beroep hierop, aan regels is gebonden. Niet in alle gevallen kan een gerechtvaardigd beroep gedaan worden op een dergelijk (post)contractueel concurrentieverbod.

De voorzieningenrechter benadrukt in het vonnis onomwonden dat een non-concurrentiebeding behoort te dienen ter bescherming van de knowhow van de franchisegever. Als tweede grond voor een beroep op een non-concurrentiebeding stelt de kort gedingrechter de mogelijkheid om “passende maatregelen te kunnen nemen tot behoud van de identiteit en de reputatie van het door formule gesymboliseerde franchiseverband”.

Deze uitspraak is daarmee in lijn met het Pronuptia-arrest van het hof van justitie van de Europese Gemeenschappen. De voorzieningenrechter ziet in dit arrest de basis voor de regels waaronder een non-concurrentiebeding in franchiseverband toelaatbaar is. Zoals uit de uitspraak van de rechtbank Overijssel, locatie Almelo volgt, acht deze voorzieningenrechter de regel van de bescherming van de knowhow nog altijd relevant.

In dit kort geding verzochten een aantal bancaire specialisten, die onder de noemer van een overkoepelende ‘franchise’-organisatie gedetacheerd werden en werkzaamheden verrichtten bij diverse financiële instellingen, om de schorsing van het contractuele non-concurrentiebeding. Naar de mening van de voorzieningenrechter bezat de samenwerkingsorganisatie in het geheel geen rechtens te beschermen knowhow. Mede om die reden konden de bancaire specialisten, na de door hen verrichte beëindiging van de samenwerking, door de overkoepelende organisatie niet gehouden worden aan het (post)contractuele non-concurrentiebeding.

De kort gedingrechter ging zelfs een stap verder door te betwijfelen of de organisatie als franchiseformule bestempeld kon worden nu een van de hoofdkenmerken van franchise is dat de franchisegever de franchisenemer gebruik laat maken haar praktische kennis, die voortvloeit uit ervaring van en onderzoek door de franchisegever en die geheim, wezenlijk en bepaald is. Dit is de definitie van knowhow zoals die in de Europese Erecode inzake Franchising al werd gegeven. Deze definitie keert ook terug in de Nederlandse Franchise Code.

In de zaak van de bancaire specialisten hadden zij ieder voor zich hun eigen expertise opgedaan buiten de organisatie. Binnen deze organisatie vond geen verdere kennisoverdracht plaats. De kort gedingrechter heeft als gevolg daarvan de bancaire specialisten in het gelijk gesteld dat het non-concurrentiebeding niet diende ter bescherming van de knowhow van de organisatie. In deze specifieke casus was volgens de voorzieningenrechter zelfs in het geheel geen sprake van knowhow, zodat aan het bestaansrecht van een franchiseorganisatie al werd getwijfeld.

Het loont daarom altijd de moeite om bij het opnemen van een non-concurrentiebeding in een franchiseovereenkomst te bedenken met welk doel dit beding wordt opgenomen. Eenzelfde zorgvuldige overweging dient gemaakt te worden op het moment dat een beroep op een non-concurrentiebeding wordt gemaakt.

Mr. T. Meijer – Franchiseadvocaat

Ludwig & Van Dam Franchise advocaten, franchise juridisch advies.

Wilt u reageren? Ga naar meijer@ludwigvandam.nl

 

Delen:

Gerelateerde artikelen

Laatste franchisenieuws

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

skyscraper-banner-website