Mijn favorieten

Er zijn nog geen favoriete franchiseformules geselecteerd

Franchise is de toekomst van de zorg

De ING Bank stelt dat er door de veranderingen in de zorgsector een groeiende kans is voor de ontwikkeling van franchiseorganisaties in die branche. Het toenemende kostenbewustzijn bij de overheidsorganisaties zorgt voor grote verschuivingen in het zorglandschap.

Nederland heeft wereldwijd de op één na hoogste zorguitgaven. Om de zorg betaalbaar te houden zijn de politiek én de samenleving bezig met herzieningen in het zorgstelsel. De opsplitsing van de AWBZ, een grotere rol voor gemeenten en verzekeraars, spreiding en concentratie van ziekenhuisfuncties en verlegging van activiteiten door ziekenhuis en GGZ naar de eerstelijns zorg onder regie van de huisarts zijn voorbeelden van veranderingen.

Erwin Winkel, sectormanager van ING Gezondheidszorg, ziet veel kansen voor franchise. ‘’Het managen van krimp stelt andere eisen aan zorgorganisaties: focus, terug naar de kern, voldoende flexibiliteit creëren in je organisatie. Ondanks de lastige marktomstandigheden zijn er ook kansen. Traditionele verdienmodellen staan onder druk, wat ruimte geeft aan nieuwe, innovatieve businessmodellen zoals franchise.”

Zorg wordt steeds meer afhankelijk van de omgeving van de zorgbehoevende. Zorgfranchise Samenz is een voorbeeld van een innovatief concept in de zorg wat hierop inspeelt. De formule koppelt zorgbehoevenden met zorggevenden. Met het aanbieden van praktische hulp en sociaal contact is de formule een aanvulling op het huidige zorgsysteem. De behoefte aan dit soort diensten groeit.