Mijn favorieten

Er zijn nog geen favoriete franchiseformules geselecteerd

Franchisenemer veroordeelt tot betaling boete na overtreding concurrentiebeding

J. Sterk

Ludwig & Van Dam – Franchiseadvocaten

mr. J. Sterk
Rechtbank Amsterdam

franchisenemer, concurrentiebeding, boete, matiging

Partijen zijn een franchiseovereenkomst aangegaan welke betrekking heeft op het begeleiden van echtscheidingen. De franchiseovereenkomst wordt door de franchisenemer beëindigd. De franchisegever wijst de franchisenemer ter gelegenheid daarvan op het nakomen van het verbod van postcontractuele non-concurrentie. Kort samengevat verbiedt het beding de franchisenemer na het beëindigen van de franchiseovereenkomst gelijke of aanverwante activiteiten te ontwikkelen in het voormalige exclusieve gebied. Door het inschakelen van een zogenoemde mystery guest blijkt de gewezen franchisegever dat de franchisenemer dit beding aan zijn laars lapt. Hierna vordert de franchisegever door een bodemprocedure de boetes in. De franchisegever laat daarbij een kort geding achterwege. De franchisenemer verdedigt zich door te stellen dat hij feitelijk nog geen werkzaamheden zou hebben verricht en nog geen omzet zou hebben gemaakt en derhalve geen sprake is van overtreding van het concurrentiebeding. De franchisegever zou bovendien een kort geding hebben moeten starten.

Klik hier om het gehele artikel te lezen.

dinsdag 6 november 2012.