Mijn favorieten

Er zijn nog geen favoriete franchiseformules geselecteerd

Franchisenemers AH weigeren te betalen

De franchisenemers van Albert Heijn zijn niet tevreden met besluiten van het bestuur. Sinds 2010 betalen franchisenemers een heffing voor de logistiek en distributie, terwijl dit gefinancierd wordt uit het leverancierskrediet. AH zou hier dus geen kosten aan zou hebben maar wel een vergoeding voor ontvangen.

Als reactie op de overbodige betalingen hebben de franchisenemers 15% van de goederenfactuur van week 51 gestorneerd. Het franchisebestuur wil dat ondernemers hierdoor een deel van het bedrag terugvorderen en een duidelijk signaal afgeven. Over meer (financiële) onderwerpen is onenigheid tussen de franchisenemers en franchisegever. Verschillende overlegpogingen hebben nog niet tot tevredenheid van de franchisenemers geleid.

Het is nog niet bekend hoe AH reageert op het besluit van de stornering. Formeel kan Zaandam de individuele franchisers aansprakelijk stellen voor de gevolgen van de stornering, maar het franchisebestuur verwacht dat AH door middel van overleg tot een oplossing wil komen.