Mijn favorieten

Er zijn nog geen favoriete franchiseformules geselecteerd

Gematigde groei in alle marktsectoren

De ING ziet voor de tweede jaar op rij in alle marktsectoren een gematigde groei. De volumes in de detailhandel groeien door een stijgende koopkracht, al staan de prijzen wel onder druk. In de transportsector is er door een aantrekkende binnenlandse vraag een behoefte aan grotere vrachtvolumes. Alleen de zorgsector krimpt in 2015 door de grotere focus op kostenbeheersing.
Vrachtvolume verbetert

Door de aantrekkende binnenlandse vraag zit het transport over de weg duidelijk in de lift. Ook het negatieve effect van de jarenlange grote krimp van het internationale wegvervoer vanuit Nederland is afgenomen. Dit komt voornamelijk doordat de meeste grote internationale transportbedrijven inmiddels vestgingen hebben geopend in Oost-Europese landen. Door de gedaalde brandstofprijs kunnen de marges, zeker in de luchtvaart, op korte termijn enigszins verbeteren.

Voorzichtige groei in detailhandel

In 2014 heeft de detailhandel een lichte volumegroei behaald. Door lagere prijzen steeg de omzet echter nauwelijks. Voor 2015 lijkt deze groei in volume door een aantrekkende economie en stijgende koopkracht door te zetten. Toch blijft de consument nog voorzichtig waardoor de groei beperkt blijft.

Publieke sector remt economische groei

2015 wordt een roerig jaar voor de zorg. Gemeenten hebben een grotere rol gekregen in de organisatie van langdurige zorg voor ouderen en gehandicapten. Tegelijkertijd zijn de budgetten voor deze zorgvormen verlaagd. Samen met de algehele focus op kostenbeheersing binnen de zorg leidt dit tot lichte krimp in 2015 én 2016.