Mijn favorieten

Er zijn nog geen favoriete franchiseformules geselecteerd

Henk Meijer – “Geluk als basis voor zakelijk succes?”

klaver41
“Ben je gelukkig als ondernemer, dan heeft dat een positieve invloed op de prestaties van je bedrijf. Dat is de stellige overtuiging van veel ondernemers, maar hun gevoel wordt niet direct door onderzoek bevestigd; de relatie geluk-prestatie kun je niet één op één overzetten. Die blijkt complexer dan vaak wordt aangenomen. Maar heeft geluk dan helemaal geen invloed op de prestaties? Uiteraard wel.

Al eeuwenlang proberen we er achter te komen wat ons gelukkig maakt. Geld, vrijheid, een gezin, kinderen, succes? De zoektocht naar geluk is, getuige het grote aantal boeken en artikelen dat hier nog steeds over verschijnt, nog niet ten einde. We onderzoeken wat het huwelijk met ons geluk doet en of we gelukkiger worden van een goede opleiding, politieke vrijheid of simpelweg gezondheid. Daarnaast spelen specifieke persoonlijkheidskenmerken en natuurlijk gedrag een rol in het persoonlijke geluk van een individu.

En dat brengt ons bij de ondernemer, want juist de bovengenoemde factoren (persoonlijkheidskenmerken en natuurlijk gedrag) onderscheiden de ondernemer van de niet-ondernemer. Creativiteit en persoonlijk succes worden door geluk beïnvloed. Dat blijkt uit meerdere onderzoeken. Gelukkige personen kunnen dus innovatiever, creatiever en succesvoller zijn. Daarom is het economisch gezien interessant om te weten wat ondernemers gelukkig maakt. Zij zijn vaak de motor achter tal van innovaties en economische vernieuwingen en ontwikkelingen.

Bovendien is geluk overdraagbaar. Een gelukkige baas kan dus zijn werknemers beïnvloeden, waarna een interessante kettingreactie in werking gezet kan worden. Omgekeerd wordt ook geredeneerd: gelukkige werknemers maken hun baas gelukkig (en vaak ook rijk!) Een bekend voorbeeld van die strategie is Ricardo Semler. Deze Braziliaanse topondernemer redde het familiebedrijf Semco van de ondergang en zorgde ervoor dat de omzet steeg van 35 miljoen dollar in 1994 tot 212 miljoen in 2003. Het aantal werknemers steeg van 90 in ’82 tot meer dan 5000 in 2010. Het geheim van Semler? Hij stelde zichzelf de vraag: hoe worden mijn werknemers nou echt gelukkig?

In de jaren negentig kwam de Braziliaanse economie in een ernstige crisis en gingen veel bedrijven failliet. Om Semco te redden voerde Semler forse loonsverlagingen door, maar werd het winstaandeel van werknemers verhoogd met 39 procent. Managementbonussen werden met 40 procent verlaagd en de werknemers mochten meebeslissen over alle uitgaven. Dat bleek een gouden greep: de werknemers kregen meer en beter inzicht in de werking van het bedrijf en droegen suggesties aan voor verbeteringen en besparingen. In korte tijd leidden hervormingen, geïnitieerd door de werknemers, tot een reductie van de voorraden met 65 procent en kortere levertijden. Toen de economie weer aantrok, stegen winst en omzet van Semco spectaculair. Ricardo Semler beschreef de transformatie van Semco in de wereldwijde bestseller Maverick.

Semler betrok zijn werknemers bij de bedrijfsvoering. Gaf ze meer zeggenschap en verantwoordelijkheid en vergrootte daarmee hun geluk en uiteindelijk ook zijn geluk. Hij verruilde de conventionele managementstijl voor een open stijl, waarin het geluk van de werknemers een positieve invloed kreeg op de prestatie van de organisatie.

Op kleine schaal kan dat ook. Al in de inleiding memoreerde ik dat je eigen ondernemersgeluk niet direct leidt tot betere prestaties van je bedrijf. Dat geeft te denken over je eigen rol. Het gaat er vooral om dat je erin slaagt je positiviteit over te brengen op je werknemers of de mensen met wie je werkt. Het feit dat je gelukkig bent omdat je onderneemt, is vooral een bevestiging dat het goed is dat je doet wat je doet.

Geluk gaat niet over geloven, maar over weten. Het is geen zweverige materie, maar onderwerp van gedegen empirisch onderzoek. Geluksgoeroe Leo Bormans schreef er een boek over: The World Book of Happiness. Daarin laat hij honderd wetenschappers in de positieve psychologie aan het woord over geluk. Een interessante inspiratiebron als je meer wilt weten over de wetenschappelijke achtergronden van geluk.

Geen zin om je er verder in te verdiepen? Met een aantal eenvoudige tips kun je vandaag al een begin maken met de koppeling van geluk en zakelijk succes.

  1. Handel vanuit vertrouwen en ondersteuning en niet uit angst en controle
  2. Focus op je echte talenten en passies en niet op aangeleerde kwaliteiten
  3. Verbind je persoonlijke kwaliteiten en drijfveren aan die van je team of de mensen met wie je werkt
  4. Wees proactief en houd zelf de regie in handen
  5. Laat jezelf zien en gebruik je uitstraling op een positieve manier
  6. Kijk met een open mind naar problemen en zoek van binnenuit naar de oplossing
  7. Durf jezelf kwetsbaar op te stellen en geef tijd en aandacht aan emoties (de vier B’s: bang, boos, blij en bedroefd)

Ook binnen onze organisatie Koopplein.nl werken wij graag op die manier. Dat is destijds ook de reden geweest dat we zijn afgestapt van hard franchise. Ons concept is sinds enkele jaren gevat in een licentieformule. Daarin is veel ruimte voor eigen ondernemerschap. De lijnen met onze licentienemers zijn kort en regelmatig ontvang ik dan ook interessante ideeën voor vernieuwing of verbetering. Onze ondernemers krijgen de ruimte om mee te denken en dat doen ze ook. Daar word ik gelukkig van.”Henk Meijer Koopplein.nl

Henk Meijer is Directeur bij www.koopplein.nl sinds januari 2011. Koopplein.nl is gevestigd op Texel. “Wij zijn een van de snelst groeiende franchise organisaties. Gemiddeld tekenen 4 ondernemers per maand een contract. Koopplein.nl is een online handelsplaats, lokaal, veilig en GRATIS. Wij zijn op zoek naar ondernemers die zich aan willen sluiten bij ons als licentienemer.” Klik hier om meer over de franchiseformule Koopplein.nl te weten te komen.