Het ontslagrecht volgens het regeeraccoord; hokuspokus?

Gepubliceerd op , door De Nationale Franchise Gids

Marcus de Bond

mr. M. de Bont – BANNING N.V.

Volgens het regeeraccoord moet de werking van de arbeidsmarkt worden bevorderd.
Het versoepelen van het ontslagrecht wordt daarbij als een soort tovermiddel beschouwd. Is het dat ook?

Op het huidige ontslagstelsel valt inderdaad het nodige aan te merken. Ik krijg het in ieder geval niet meer uitgelegd. Op feestjes en partijen wordt ik wel eens gevraagd naar het bedrag dat ome Henk of tante Mien kan opstrijken nu de baas vanwege de aanhoudende recessie moet inkrimpen. In het verleden hoefde ik mij door die vragen niet te laten afleiden en kon ik verwijzen naar de vele websites alwaar de hoogte van de gouden handdruk met behulp van de kantonrechtersformule kon worden uitgerekend. Deze vanzelfsprekend lijkende vertrekpremie heeft het beeld van het ontslagrecht in Nederland jarenlang, en nog steeds, bepaald.

Inmiddels is dat anders en kan ik de vraag naar de hoogte van de vergoeding niet afdoen met een verwijzing naar de vele websites van de bedrijven die een graantje van de vergoeding willen meepikken. Ga je eruit vanwege bedrijfseconomische redenen via een ontslagaanvraag bij het UWV, reken dan maar nergens op en hoop op een sociaal plan.

Maar heeft de vertrouwensrelatie met baas een deuk opgelopen, of nog beter, is sprake van disfunctioneren, dan is de kans op een vergoeding onverkort groot. In dat geval zal het ontslag immers hoogstwaarschijnlijk via de kantonrechter moeten lopen. En daarbij geldt de vergoeding volgens de kantonrechtersformule nog steeds als uitgangspunt. De werkgever zal in dat geval goed beslagen ten ijs moeten komen.

Het was zaak geweest om het onredelijke verschil in uitkomst tussen een ontslagprocedure via het UWV en de kantonrechter weg te nemen.

Redelijk zou ook zijn, om verschil te maken tussen – grof gezegd – een klein bedrijf met een handvol werknemers en een bescheiden omzet aan de ene kant en multinationals aan de andere kant. Echter, zoals de kantonrechtersformule voor iedere werkgever dezelfde systematiek kent, is ook het vergoedingstelsel in het regeeraccoord voor iedere werkgever hetzelfde. Het ontslagstelsel in Duitsland, geprezen voor zijn goed werkende arbeidsmarkt, is over het geheel genomen niet zo soepel als het Nederlandse.
Maar wel veel genuanceerder. De kleinere werkgever heeft het bijvoorbeeld bij ontslag makkelijker dan de grotere werkgever.

Het regeeraccoord ontbeert die nuance volop. Er wordt blind gevaren op de stelling dat versoepeling van het ontslagstelsel de werking van de arbeidsmarkt bevorderd. Of die werking zo nodig moet worden bevorderd en zo ja, kan worden bevorderd door het ontslagrecht is onduidelijk. Het ‘easy fire easy hire” principe lijkt inmiddels ook achterhaald.

Wat wel moet worden bevorderd is duidelijkheid en redelijkheid. Twee ontslagprocedures met verschillende uitkomsten wat betreft de hoogte van de ontslagvergoeding valt niet uit te leggen. Maar dit kan relatief gemakkelijk worden gerepareerd.
Een systematiek waarbij een evenwichtige uitkomst kan worden gevonden tussen de positie en belangen van werknemer en werkgever in relatie tot ontslagmogelijkheden en vergoeding, is er al. Niet in het regeeraccoord maar bij onze Oosterburen. Waarschijnlijk wordt daar ook meer gehecht aan productiviteit in plaats van flexibiliteit.

Het regeeraccoord roept vooral vragen op. Het UWV zal voortaan een advies moeten afgeven ten aanzien van voorgenomen ontslagen. De kantonrechter kan gaan fungeren als een soort van hoger beroep tegen dat advies. Dat advies is ook niet bindend. Hoe moet worden omgegaan met disfuntionerende werknemers en verstoorde arbeidsrelaties is onduidelijk.

Werknemers zullen zich zodoende in de toekomst nog veel meer gaan verzetten tegen een opdoemend ontslag. Het ingraven zal toenemen. Het belang van het opzegverbod bij ziekte zal dan ook een veel grotere rol gaan spelen. De loondoorbetaling bij ziekte, de reintegratieverplichtingen, de sancties van het UWV; de werkgever krijgt hier nog meer mee te maken maar het regeeraccoord zegt er niets over.

Soepel lijkt mij dit niet. Maar “het ontslagrecht wordt versoepeld” is blijkbaar de toverspreuk die men graag wilde horen.

dinsdag 27 november 2012.

Delen:

Gerelateerde artikelen

Laatste franchisenieuws

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

skyscraper-banner-website