Mijn favorieten

Er zijn nog geen favoriete franchiseformules geselecteerd

‘Kat in de zak’? Eigen risicodrager (ge)worden? Let op!

rik nijkamp mkbasics

Rik Nijkamp

Relatie De Tol werd per 1 januari 2012 eigen risicodrager voor de WGA. Dit houdt in dat de WGA uitkeringen voor zieke medewerkers,  na twee jaar, voor rekening van De Tol zijn. Dit risico werd verzekerd, niets bijzonders.

Waarom werd De Tol eigen risicodrager?

  1. De premie van de verzekeringsmaatschappij was hoger dan de premie van het UWV. Maar omdat het UWV werkt volgens het omslagsysteem  leek de berekeningsmethodiek van de verzekeraar beter te passen. Zij berekende de premie volgens het ‘ rentedekkingsstelsel’.  Bovendien kon De Tol kiezen voor een lange contractstermijn, geen premieverhogingen;
  2. Zieke medewerkers welke voor de ingangsdatum van de verzekering niet langer dan een

half jaar ziek waren, werden gratis meeverzekerd. De namen van deze ‘zieke’ medewerkers hoefde men niet op te geven.

  1. Het zelfde gold voor medewerkers welke al een WIA beoordeling kregen en door
    het UWV beoordeeld werden op 0-35 % arbeidsongeschikt. Zoals u weet volgt er dan geen uitkering vanuit het UWV. En ondanks het feit dat deze medewerkers later te maken kunnen krijgen met ‘verergering van klachten’ waardoor zij  na een herbeoordeling wel in aanmerking zullen komen voor een WGA uitkering hoefde De Tol ook de namen van deze medewerkers niet op te geven.
  2. Hoewel het er op het eerste oog op lijkt dat de dekking van de verzekeraar eerst in gaat nadat een medewerker de WGA instroomt is dit niet het geval. De dekking gaat al in tijdens de wachttermijn van de eerste twee ziektejaren. De verzekeraar zal een bijdrage leveren aan re-integratiekosten.

Bekocht? De Tol is nog steeds blij met de 5 jaarlijkse contractstermijn van de verzekering.  Waar De Tol het meeste mee zit is de afwijzing van de verzekeringsmaatschappij van een ingediende schadeclaim. Hoewel De Tol de zieke medewerkers die niet langer dan een half jaar ziek waren niet op hoefde te geven bij aanvang van de verzekering, blijkt het volgens de polisvoorwaarden van de WGA ERD verzekering zo te zijn dat werkgever de verzekeraar binnen 3 maanden na de eerste ziektedag de namen van de medewerkers moet melden.

Dit heeft De Tol niet “begrepen”. Nadat een medewerker voor de WIA werd gekeurd en een WGA beschikking ontving meldde De Tol dit aan verzekeraar. Op deze schademelding kreeg De Tol 0 op het rekwest, de schade werd te laat gemeld…  Over deze kwestie is het laatste woord nog niet gezegd.  De casemanager vond het belangrijk om direct te waarschuwen. Wees scherp op de polisvoorwaarden van uw private WGA ERD verzekeraar. Meld tijdig uw verzuim en voorkom daarmee afwijzingen van claims!