Mijn favorieten

Er zijn nog geen favoriete franchiseformules geselecteerd

Krachtenbundeling franchisenemers sleutel tot succes

Dat veel franchiseorganisaties moeilijke tijden doormaken is algemeen bekend, desondanks is het franchisemodel gemiddeld genomen nog steeds succesvoller dan filiaalbedrijven. Uit het vandaag verschenen rapport van het ING Economisch Bureau Krachtenbundeling franchisenemers sleutel tot succes blijkt echter wel dat de afzetontwikkeling van de belangrijkste franchisesectoren ver achter liggen op het niveau van de economie als geheel.

De grootste franchisesectoren (detailhandel, horeca en zakelijke dienstverlening) zijn nog altijd niet over de klap van de economische crisis heen. Veel inspanning van zowel franchisenemer als franchisegever is dan ook vereist om succesvol te blijven.

Doordat de omzetten al geruime tijd onder druk staan, vragen franchisenemers zich steeds vaker of de marges binnen de organisatie wel eerlijk worden verdeeld. Daarnaast ontstaan interne discussies over de manier waarop de franchiseorganisatie omgaat met grote strategiewijzigingen, bijvoorbeeld over het creëren van een verdienmodel met e-commerce. Waar volwassen formules lang op zoek waren naar een antwoord op de opkomst van onlineverkopen, ontwikkelden nieuwkomers juist nieuwe businessmodellen. ‘Franchise kan als bedrijfsmodel de flexibiliteit en het aanpassingsvermogen van de formule beperken, doordat de aangesloten zelfstandige ondernemers allemaal overtuigd moeten zijn van een strategiewijziging,’ schetst ING.

Het blijft een uitdaging om te werken aan een transparante en gelijkwaardige samenwerking tussen franchisegevers en –nemers en tussen franchiseondernemers onderling. Franchiseconstructies functioneren het beste wanneer er sprake is van een ‘constructieve samenwerking die over en weer stimulerend werkt’, aldus het rapport. Een heldere communicatie, duidelijke afspraken en taakverdeling en een gezamenlijke visie op de lange termijn zijn onmisbare onderdelen van een goede samenwerking. Daarbij moeten de franchisenemers en –gevers een duidelijk voordeel ondervinden van de samenwerking, maar ook tijdig afscheid nemen wanneer de voordelen van een samenwerking niet opwegen tegen de nadelen, stelt de bank.