Mijn favorieten

Er zijn nog geen favoriete franchiseformules geselecteerd

Methode verankering Nederlandse Franchise Code bekend

18 november 2016
Met de aankondiging van een wettelijke verankering van de Nederlandse Franchise Code door Minister Kamp op 12 oktober jl. is een nieuwe fase aangebroken. De Nederlandse Franchise Vereniging (NFV) vernam bij het Ministerie van Economische Zaken de volgende stappen. Op dit moment wordt er door ambtenaren van verschillende ministeries gewerkt aan een wetsvoorstel. Het is de bedoeling dat deze in maart naar de Tweede Kamer verstuurt gaat worden.

Het idee is om franchising tot een benoemde overeenkomst te maken. Deze zal dan in het Burgerlijk Wetboek 7 komen te staan en naar een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) verwezen worden. In deze AMvB zal dan weer verwezen worden naar  de Nederlandse Franchise Code.

Het wetsvoorstel zal eerst door het ministerie beoordeeld worden in een zogenaamde bedrijfseffectentoets en innovatietoets. Verder zal Actal, een organisatie die regelgeving toetst, nog een oordeel geven.

Het wetsvoorstel komt ter consultatie bij het publiek voordat het (met een verwerking van de reacties op het voorstel) door het ministerie, via de ministerraad, naar de Raad van State wordt gestuurd. Deze Raad van State zal alles dan beoordelen. Daarna kan het in de Tweede Kamer besproken worden.