Mijn favorieten

Er zijn nog geen favoriete franchiseformules geselecteerd

Minister: “Extra wetgeving om verbetering positie franchisenemer niet nodig”

Henk KampMinister Kamp van Economische Zaken verwacht niet dat de positie van de franchisenemer zal verbeteren door invoering van extra wettelijke regelingen. Naar zijn mening biedt het verbeteren van voorlichting via Ondernemersplein.nl meer perspectief, omdat dit kan bijdragen aan een kritische grondhouding onder franchisenemers. Daarnaast voldoen de bestaande wettelijke regels om geschillen tussen franchisenemers en franchisegevers op te lossen. Voorlichting kan ook hier een bijdrage aan leveren door partijen te wijzen op juridische mogelijkheden. Kamp heeft dan ook geen plannen om additionele wetgeving in te voeren. Dat schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer.

Kamp reageert met zijn brief op een selectie aan berichten, rapporten en andere zaken over de praktijk van franchising. In de praktijk blijkt er soms onvrede over contractueel vastgelegde verplichtingen bij de franchisenemer, over de ongelijkwaardige positie ten opzichte van de franchisegever en over de prognoses die worden voorgespiegeld. De minister stelt dat er momenteel wordt gewerkt aan verbetering van de voorlichting aan (aspirant-)franchisenemers op Ondernemersplein.nl. Op het moment dat een franchisegever opzettelijk tekortschiet in de plichten naar de franchisenemer kan er een beroep op de rechter worden gedaan. Het is dan mogelijk om de overeenkomst te laten vernietigen.

Volgens Kamp wordt de positie van franchisenemers pas beter als zij een kritische grondhouding aannemen ten aanzien van de franchisegever, en hun invloed verzilveren door goede voorwaarden voor zichzelf te bedingen in de franchiseovereenkomst. Op het moment dat het niet lukt goede voorwaarden te bedingen, is het de verantwoordelijkheid van (aspirant-)franchisenemers om af te zien van het geboden contract. Volgens de minister kan extra wetgeving daarbij een tegenovergesteld effect hebben, omdat het een misplaatst gevoel van vertrouwen wordt gewekt onder aspirant-franchisenemers dat hun belangen door de overheid geborgd zijn. Zonder kritische grondhouding van de franchisenemer zal een ‘wettelijk vangnet’ hen echter niet behoeden voor het aangaan van een onvoordelige overeenkomst.
Bron: Ministerie van Economische Zaken