Mijn favorieten

Er zijn nog geen favoriete franchiseformules geselecteerd

Minister Kamp zet proces Nederlandse Franchise Code door

04 september 2015
Een aantal grote franchisegevers als Albert Heijn, Hema, Jumbo, Bakker Bart en New York Pizza hebben tevergeefs geprobeerd om het proces van zelfregulering in de branche stop te zetten. De franchisegevers lieten weten het niet eens te zijn met de concepttekst van de Nederlandse Franchise Code en voelden zich als sector niet betrokken bij de totstandkoming.

De franchisegevers stuurden woensdag jl. een brandbrief naar Minister Kamp met het verzoek het proces stop te zetten en een onafhankelijke persoon te aan te wijzen om te onderzoeken ‘hoe een evenwichtige en breed gedragen gedragscode geformuleerd kan worden’.

Tijdens een bijeenkomst van de Nederlandse Franchise Vereniging bleek er veel onduidelijkheid te zijn over de inhoud en werd er gezegd dat de code toepasbaar moet zijn voor zowel grote als kleine bedrijven uit alle uiteenlopende branches. Dat is volgens velen niet het geval. Het Vakcentrum, mede-auteur van de code staat wel achter de inhoud van de NFC. Wel vindt zij dat wettelijke ondersteuning niet mag ontbreken. Tegenhanger BVFN vindt dat de concept franchisecode weinig toevoegt aan de al bestaande Erecode, zij vindt de franchisecode oude wijn in nieuwe zakken.

De Nederlandse Franchise Code is volgens de minister nodig om tot een evenwichtiger speelveld in de sector te komen. De brandbrief van de franchisegevers werd verstuurd in de aanloop naar de bijeenkomst om de concepttekst van de code te bespreken. De minister wees de franchisegevers erop dat de branchevereniging NFV, waarvan zij vrijwel allemaal lid zijn, twee vertegenwoordigers had afgevaardigd in de commissie die de concepttekst opstelde. Na lang overleg werd overeengekomen dat het proces van zelfregulering wordt voortgezet met dezelfde partijen.

Minister Kamp zegde toe dat vertegenwoordigers van beide partijen nog nadrukkelijker worden betrokken bij het schrijfproces en dat het ministerie het proces nog uitgebreider gaat begeleiden en faciliteren. Volgens Harry ten Have, voorzitter van het Vakcentrum, kan er ‘over een maand of zes’ een code liggen die door de hele sector wordt gedragen.