Mijn favorieten

Er zijn nog geen favoriete franchiseformules geselecteerd

Nederlandse Franchise Code nog dit jaar gereed

De schrijfcommissie brengt regelmatig verslag uit van de voortgang ronde de Nederlandse Franchise Code. Naar aanleiding van de oplevering van de concept Code kon er kritiek worden ingediend.

De kritiek concentreerde zich met name de situatie rond ‘majeure aangelegenheden’, het ontbreken van een geschillenregeling en of de definities van de gehanteerde begrippen wel voldoende duidelijk zijn. Inmiddels is alle kritiek door EZ geïnventariseerd en gecategoriseerd waarna de schrijfcommissie bekijkt of en in hoeverre deze verwerkt wordt in de code. Voor het schrijfproces is een plan van aanpak opgesteld. Zo wordt onder andere een onafhankelijke procesbegeleider en een juridisch expert aangesteld door het ministerie van Economische Zaken.

Verder is er aan franchisegeverszijde gekozen voor een nieuwe opzet van de denktank. Als onafhankelijke voorzitter is Hans Urlus, advocaat bij Greenberg Traurig benoemd. In deze nieuwe opzet vertegenwoordigt een denktanklid een bepaalde branche of een onderwerp. Elk denktanklid kan in overleg met de franchisegevers vertegenwoordigers binnen de schrijfcommissie een deskundig werkgroepje vormen, waarvan het denktanklid voorzitter is.

De schrijfcommissie bericht dat nog dit jaar de NFC en het ontwerp van de geschillencommissie zal worden afgerond. Minister Kamp heeft eerder laten weten dat mocht de franchisesector er niet in slagen om een gezamenlijke code te presenteren dat er wetgeving zal volgen.