Mijn favorieten

Er zijn nog geen favoriete franchiseformules geselecteerd

NFV: Nederlandse Franchise Code brengt rust binnen franchise

Franchise in Nederland maakt roerige tijden door. Hoewel de economie en het consumentenvertrouwen langzaam uit het dal kruipen, is duidelijk dat de druk binnen veel formules de afgelopen jaren flink is toegenomen. In sommige gevallen leidt dit tot een dusdanige onvrede tussen franchisegevers en franchisenemers dat de rechter eraan te pas moet komen. Juist dit moet voorkomen worden, vinden Romana Engeman en Jos Burgers, respectievelijk algemeen directeur en directeur franchise van de Nederlandse Franchise Vereniging (NFV). “Ophef in de media en de politiek levert vaak ten onrechte negatieve publiciteit op. Wij zien het als onze taak de kwaliteit in franchise te bevorderen.”
Wat is de reden dat het soms niet botert tussen franchisegevers en franchisenemers?

Engeman: “Franchise is een bijzondere samenwerking waar je kracht van een sterke formule koppelt aan lokaal ondernemerschap om tot een winwin te komen. In goede tijden levert dit overal blije gezichten op omdat iedereen goed draait. In minder goede tijden bestaat de kans dat een van de samenwerkingspartijen een beschuldigende vinger uitsteekt naar de ander. Dit kan leiden tot conflicten waarvan wij zeggen dat je dit beter kunt voorkomen. Conflicten zijn uiteindelijk schadelijk voor iedereen; het is beter het momentum aan te grijpen om de samenwerking te verbeteren.” Communicatie is daarbij een sleutelbegrip.

Kunnen jullie een voorbeeld geven wat een formule juist beter zou kunnen doen?

Burgers: “Franchise is de afgelopen jaren geconfronteerd met veel ontwikkelingen zoals toegenomen concurrentie van met name online aanbieders. En dat in een tijd dat het economisch niet voor de wind ging. Dan kun je binnen de samenwerking de strijd met elkaar aanbinden; beter is het om elkaar recht in de ogen te kijken en tegen elkaar te zeggen: Wat kunnen wij samen beter doen om de formule door te ontwikkelen in deze nieuwe tijd? Oftewel, hoe zorgen wij er gezamenlijk voor dat onze formule krachtiger en weerbaarder is, ook als het allemaal wat minder gaat.”

Engeman: “Ook belangrijk is dat franchise als samenwerkingsvorm een professionaliseringsslag maakt. Dan gaat het ook om zaken als: Hoe kunnen we hulpmiddelen ontwikkelen waardoor franchisegever en -nemer beter met elkaar om kunnen gaan? Hoe kom je tot een goede samenwerkingsovereenkomst? Waaruit bestaat het verdienmodel? Welke informatie-uitwisseling tussen de partijen leidt tot een betere formule en meer transparantie? Zaken die de leden van de NVF goed op orde moeten hebben om de toetsing voor de stadia in het lidmaatschap te doorstaan.”

Wat is de aanleiding voor een Nederlandse Franchise Code?

Burgers: “Door allerlei ophef was de roep ontstaan om franchise onder wetgeving te plaatsen. Als vereniging hebben we samen met andere partijen benadrukt dat wetgeving niet de beste manier is om de samenwerking binnen franchise te verbeteren. Zelfregulering is een beter alternatief omdat dit vanuit de franchisesector zelf komt. Ik vind ook oprecht dat wij met zijn allen beter dan de politiek in staat zijn om de samenwerkingsvorm op een hoger niveau te tillen.”

Wat houdt de code in?

Engeman: “Naast de punten die de samenwerking bevorderen is een ander belangrijk aspect een met elkaar afgestemde wijze van geschillenbeslechting. Conflicten zullen er natuurlijk altijd zijn.

Waar het om gaat is dat we binnen franchise komen tot een vorm waarop meningsverschillen kunnen worden opgelost als je er binnen een formule met elkaar niet uitkomt.

Het is de verwachting dat de zogenaamde schrijfgroep vanuit franchisegevers en -nemers met een voorstel voor de sector komt.”

Wat is jullie rol bij de totstandkoming van deze code?

Engeman: “Als vereniging zitten wij in de denktank van de franchisegevers en hebben in die zin een adviserende rol voor de schrijfgroep. Hierin zitten twee vertegenwoordigers van franchisegevers, dat zijn onze leden Jos Boot (RDC) en Ab van der Borg (AgriRetail), en twee vertegenwoordigers namens franchisenemers.”

Wanneer komt de schrijfgroep met de code naar buiten?

Engeman: “De verwachting is dat dit voor de zomervakantie is. De code wordt dan ter consultatie aan de marktpartijen aangeboden. Dit betekent dat iedereen daarover iets mag zeggen. Daarna is het zaak dat de code door alle partijen omarmd wordt.”

Is de code ook juridisch afdwingbaar?

Engeman: “Een Code is geen wet maar wel een toetsingsinstrument, het gaat er om dat de marktpartijen de morele verantwoordelijkheid nemen samen te werken volgens de beginselen van de code. Daar heeft iedereen baat bij. Er is dus voor alle partijen binnen franchise een wereld te winnen.”