Mijn favorieten

Er zijn nog geen favoriete franchiseformules geselecteerd

Ontevredenheid bij deel C1000-franchisenemers

16 juli 2013


Een deel van de C1000-franchisenemers is niet blij met de onderhandelingstactiek van het landelijke C1000-bestuur en met de compensaties die Jumbo wil maken voor de ombouw. Daarom hebben zij de Stichting Belangenbehartiging C1000 in het leven geroepen.

Deze ontwikkeling staat haaks op de mededeling van Jumbo en het ondernemersbestuur van C1000, die lieten weten dat er sprake is van ‘constructieve voortgang’ in de integratiebesprekingen. Een anonieme ondernemer vertelt: “Dit is hard nodig om onze rechten beter te kunnen waarborgen op termijn”. Hans van Well, voorzitter van het C1000-bestuur, zegt over de ontwikkeling: “Natuurlijk wordt niet iedereen in al zijn wensen voorzien. Maar dat kan niet altijd”. Hij laat daarnaast weten dat de transitieperiode naar Jumbo vaststaat en uitgevoerd kan worden. Jumbo is op haar beurt verrast met de ontevredenheid. “Iedere ondernemer ontvangt een duidelijke meerjarenbegroting onderbouwd met omzetanalyse en een investeringsbegroting. Die helderheid is voor iedereen van belang, want geen enkele ondernemer zal op basis van een onduidelijk toekomstbeeld keuzes maken”, beargumenteert de supermarktketen.

dinsdag 16 juli 2013.