OvFD en Monuta tegen franchisecode verankering in de wet

Gepubliceerd op , door De Nationale Franchise Gids

De Organisatie van Financiële Dienstverleners (OvFD) en franchiseformule Monuta zien niets in de Nederlandse Franchise Code (NFC). Hypotheekadviseurs, hypotheekketens en serviceproviders gaven hun reactie op een internetconsultatie over de NFC. De brancheorganisatie is van mening dat het extra toezicht en de extra regels , de concurrentiepositie van franchiseformules kunnen aantasten en daarmee zelfs de marktwerking ervan kunnen aanpassen.

“Franchiseketens van hypotheekadviseurs zijn niet te vergelijken met andere franchiseformules. De brancheorganisatie heeft daarom bezwaren tegen de franchisecode, die is opgesteld door vertegenwoordigers uit die detailhandel. Franchiseketens in de financiële sector moeten aan strenge eisen voldoen en kun je niet vergelijken met franchiseketens in sectoren zonder of met slechts weinig regelgeving”, vertelt een woordvoerder van de brancheorganisatie.

Belemmering van innovatie

De OvFD twijfelt of een verankering van de NFC voor een gezonde evenwichtige relatie zal zorgen tussen de franchisegever en –nemer. De OvFD wijst op onduidelijkheden en tegenstrijdigheden in de NFC. “De ontwikkelingen in de financiële sector gaat echter zo hard dat het niet ongebruikelijk is om in het kader van innovatie en diversiteit meerdere formules te exploiteren. Indien deze toelichting wettelijk wordt verankerd kan dit de innovatie in de financiële sector belemmeren en zelfs tegenwerken”, aldus een woordvoerder van de OvFD.

Daarnaast vind de brancheorganisatie dat de contractsvrijheid van franchisegevers onredelijk beperkt worden. Ze vinden ook dat er onderzocht moet worden wat voor effect de NFC zal hebben op de Europese markt en dat de gedragscode samen met het wetsvoorstel voor inhoudelijk advies naar de Raad van State moet worden verstuurd.

Verdienmodel wordt aangetast

Monuta schrijft als reactie op de internetconsultatie: “NFC 2016 voldoet niet aan de eisen die de wet stelt aan een code (geen geschillenbeslechting). Hij leidt verder tot juridisering van de relatie met onze franchisenemers, zorgt dat wij de zeggenschap over onze formule kwijtraken, tast ons verdienmodel aan en hij remt onze groei- en innovatiemogelijkheden als formule-eigenaar.”

Voorstanders voor de NFC

Zomer Financiële Diensten & Assurantiën BV zegt: “Ik ben een groot voorstander van de verankering van NFC in de wet, mede vanwege het groot aantal misstanden die nu nog kunnen bestaan en na de verankering niet meer.”

Het Veluws Financieel Advies vertelt: “Ik ben voorstander van de verankering van de NFC in de wet omdat de verhouding tussen de franchisegevers en franchisenemers in een betere balans moet worden gebracht (groot versus klein / dicteren versus accepteren).”

Delen:

Gerelateerde artikelen

Laatste franchisenieuws

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.