Mijn favorieten

Er zijn nog geen favoriete franchiseformules geselecteerd

Plan tegen winkelleegstand gereed

Het probleem van leegstaande winkelpanden kan alleen opgelost worden door samenwerking op lokaal, regionaal en provinciaal niveau door marktpartijen en overheid.

Deze conclusie is een van de belangrijkste uitkomsten uit het rapport ‘Winkelgebied in de toekomst’ dat vandaag door Detailhandel Nederland wordt gepresenteerd. Een aantal partijen waaronder de winkeltop bestaande uit VNO-NCW en MKB Nederland spreekt zich uit over de samenwerking tussen verschillende marktpartijen en overheidsniveaus. “Deze samenwerking tussen private en publieke partijen is uniek”, stelt Jan Meerman, voorzitter van de Winkeltop en Detailhandel Nederland.  Voorafgaand aan de komende gemeenteraadsverkiezingen worden gemeenten opgeroepen dit onderwerp op te nemen in de nieuwe coalitieakkoorden.

Het rapport presenteert een aantal maatregelen om de winkelleegstand te reduceren. Zo wordt er bijvoorbeeld gesteld dat winkelgebieden die geen toekomst meer hebben, een andere bestemming moeten krijgen en daarbij een transformatie moeten ondergaan. Zo kan de functie van panden veranderen, bijvoorbeeld dat een pand van winkel naar woning verandert.

Winkelleegstand

De winkelleegstand is de afgelopen jaren flink toegenomen, in sommige gemeentes staat zelfs meer dan 20% van de winkelpanden leeg. Voor de winkeliers die nog wél in de betreffende straten gevestigd zijn is dit desastreus omdat deze zogenoemde ‘spookstraten’ tot nog meer leegstand en bovendien verloedering leiden. Meerman: “In tegenstelling tot wat mensen vaak denken, wordt leegstand niet alleen veroorzaakt door de economische crisis. Het probleem lost zich dan ook niet vanzelf op wanneer de economie weer aantrekt. Als we niets doen neemt het probleem hand over hand toe. Samenwerking voor winkelgebieden van de toekomst is nu cruciaal.”