Mijn favorieten

Er zijn nog geen favoriete franchiseformules geselecteerd

Rubriek Ludwig & Van Dam Franchise-advocaten

Prognoseproblematiek: deugdelijk vestigingsplaatsonderzoek?

Mr E.G. Snoek – franchiseadvocaat

Recentelijk heeft het gerechtshof te Arnhem arrest gewezen in een kwestie waar de deugdelijkheid van verstrekte prognoses en het daaraan ten grondslag liggende vestigingsplaatsonderzoek ter discussie werd gesteld. In de onderhavige zaak heeft het gerechtshof de heersende lijn in de jurisprudentie ter zake de prognoseproblematiek bevestigd. Voorts heeft het gerechtshof geoordeeld dat er bij een vestigingsplaatsonderzoek dat is opgesteld voordat een winkelcentrum (volledig) is gerealiseerd, onder omstandigheden er van de situatie mag worden uitgegaan dat het winkelcentrum wel volledig is ontwikkeld.

lees verder…

Bericht uit de nieuwsbrief van de nationale franchise & formule brief | voor al uw franchisenieuws | dinsdag 14 september 2010.