Mijn favorieten

Er zijn nog geen favoriete franchiseformules geselecteerd

Seminar Actualiteiten Huurrecht BANNING Advocaten


Dit voorjaar houdt BANNING Advocaten het seminar ‘Actualiteiten huurrecht’ van de sectie vastgoed van BANNING N.V.

Bij dit seminar zal mr. Egbert Schelhaas vertellen over de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van het huurrecht. Hij zal de toepassing van het huurrecht aan de hand van recente gerechtelijke uitspraken toelichten.

Aan de orde komen onder meer:
• Tijdelijke verhuur, de verruiming van de Leegstandwet;
• De praktijk van de huurprijswijziging van winkelruimte;
• Opzegging wegens dringend eigen gebruik (winkelruimte
  en woonruimte), waaronder wegens een renovatie;
• Gebreken aan het gehuurde (waaronder asbest) en
  schadevergoeding;
• De uitsluiting van aansprakelijkheid in het ROZ
  huurcontract.

Dit seminar vindt plaats op:
• donderdag 23 mei 2013 in het Philips Stadion te
  Eindhoven (Frederiklaan 10a);
• maandag 27 mei 2013 in het Zalmhuis te Rotterdam
  (Schaardijk 396);
• donderdag 30 mei 2013 op ons kantoor in
  ‘s-Hertogenbosch (Statenlaan 55).

De uitnodiging voor het seminar is hier te bekijken. Aan het seminar zijn geen kosten verbonden. Aanmelden kan via m.vanzoest@banning.nl. Kijk voor meer informatie op www.banning.nl.

dinsdag 23 april 2013.