Mijn favorieten

Er zijn nog geen favoriete franchiseformules geselecteerd

Start consultatie Nederlandse Franchise Code

16 juni 2015

NFC-code

De consultatie van de Nederlandse Franchise Code (NFC) is vandaag van start gegaan. De NFC heeft als doel de samenwerking en transparantie binnen de franchisesector te verbeteren. De code is ontwikkeld door een schrijfcommissie met vertegenwoordigers namens franchisegevers en franchisenemers. Vanuit de franchisegevers zijn dit Jos Boot, algemeen directeur van de Retail Development Company en Ab van der Borg, coördinator vestigingen en franchise van Agri Retail. De franchisenemers worden vertegenwoordigd door mr. Patricia Hoogstraaten RAE, directeur Vakcentrum en mr. Gerald ten Have MSRE MRICS, directeur Europa Have B.V.

Dynamisch speelveld
Franchise is een krachtig en bewezen business model. Het is een samenwerking waar de kracht van een sterke formule gekoppeld wordt aan lokaal ondernemerschap om zo tot een geslaagde onderneming te komen. Franchise is de afgelopen jaren geconfronteerd met veel ontwikkelingen zoals een neergaande economie en een toenemende concurrentie van online aanbieders. Deze zijn mede oorzaak geweest van de ontstane problematiek. De Tweede kamer heeft vorig jaar vragen gesteld en commissievergaderingen gewijd aan de problemen in de franchisesector. Op verzoek van minister Kamp heeft de sector gewerkt aan een set gemeenschappelijke afspraken die nu verwerkt zijn in de consultatieversie van de Nederlandse Franchise Code.

Professionalisering Franchise
Met de inzet van de code wil de sector samenwerking op basis van gelijkwaardigheid tussen franchisegever en franchisenemer bevorderen. Franchise is een ondernemingsvorm die gebaseerd is op samenwerken, vertrouwen en transparantie. En met wederzijdse rechten en plichten tussen zelfstandige ondernemers. De NFC geeft nu duidelijke richtlijnen op het gebied van wederzijdse rechten en verplichtingen, informatievoorziening, ook in de precontractuele fase, en de franchiseovereenkomst Met de introductie van de NFC na de consultatieprocedure wordt een gezonder en evenwichtiger speelveld binnen de franchise te verwezenlijkt.

Tot en met 28 juli is er gelegenheid om inhoudelijk op de code te reageren. Op 3 september wordt de definitieve Nederlandse Franchise Code officieel aangeboden aan minister Kamp. Hier vindt u de consultatieversie van de Nederlandse Franchise Code.