Mijn favorieten

Er zijn nog geen favoriete franchiseformules geselecteerd

Steeds minder faillissementen

10 mei 2013


Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat het aantal faillissementen is afgenomen. In april j.l. is over 682 bedrijven en instellingen in Nederland een faillissement uitgesproken.

Het aantal faillissementen is, ten opzichte van maart, gedaald met 28. De meeste faillissementen werden uitgesproken in de bouw en in de handel. Het aantal in een bepaalde maand uitgesproken faillissementen hangt nauw samen met het aantal zittingsdagen van de rechtbank in die maand. Dit kan van maand tot maand sterk fluctueren. Voor een beter beeld van de ontwikkeling wordt daarom doorgaans gekeken naar de ontwikkeling van het voortschrijdend gemiddelde per kwartaal van het aantal faillissementen. In februari werd een recordaantal van 755 bedrijven en instellingen failliet verklaard, waarna in maart een terugval tot 710 plaatsvond.

dinsdag 14 mei 2013.