Mijn favorieten

Er zijn nog geen favoriete franchiseformules geselecteerd

Vakcentrum stelt franchisegedragscode op

Het Vakcentrum heeft een gedragscode opgesteld voor franchisegevers en –nemers die actief zijn op de Nederlandse markt. De franchisegedragscode is door het Vakcentrum aangeboden aan minister van Economische zaken Henk Kamp.

De gedragscode is gebaseerd op de Europese Erecode inzake franchising die in 1972 is opgesteld door de Europese Franchise Federatie. De opgestelde gedragscode is een aanvulling op de Europese Erecode. De code is aangevuld met het normenkader goede samenwerking franchisegevers-franchisenemers zoals opgesteld door het Vakcentrum en FANed en enkele aanvullingen afkomstig uit jurisprudentie. Het Vakcentrum suggereert in de brief aan minister Henk Kamp, dat de NFV zich kon vinden in een aanpassing van haar eigen code.

Het Vakcentrum streeft ernaar dat het naleven van de code wettelijk verplicht moet worden. Minister Henk Kamp zou zich moeten inspannen om een manier te vinden om de code ook te laten gelden voor free-riders. Dit zijn franchisegevers die niet aangesloten zijn bij de NFV waardoor binding in feite nog niet mogelijk is. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan streeft het Vakcentrum naar volledige wetgeving.

De brancheorganisatie meent een zeer evenwichtige Code te hebben aangeleverd die een goede basis vormt voor een gezamenlijk gesprek.

NFV uit kritiek op Vakcentrum

Ook zorgt de mogelijke herziening van de erecode voor franchisegevers en franchisenemers voor spanningen tussen de Nederlandse Franchise Vereniging (NFV) en het vakcentrum, de belangenvereniging voor zelfstandige supermarkten.

Het Vakcentrum suggereert in de brief aan minister Henk Kamp, dat de NFV zich kon vinden in een aanpassing van haar eigen code. De NFV heeft op haar beurt een brief overhandigd aan de minister waarin zij laten weten dat dit allerminst het geval is. ‘’Wij hechten er aan u te laten weten dat de NFV op geen enkele wijze bij inhoud van deze brief, of bij het gebruik, dan wel de aanpassing van haar code is betrokken,’’ aldus een zin uit de brief gericht aan de minister.

De twee partijen hebben al langere tijd onenigheid over de erecode, waarin op hoofdlijnen de rechten en plichten van franchiseverenigingen en hun aangesloten franchisenemers zijn vastgelegd. De NFV is van mening dat de huidige code voldoet, terwijl het Vakcentrum van mening is dat de erecode de franchisenemer te weinig garanties biedt. Het betreft hier voornamelijk een discussie op het gebied van informatieverschaffing. Bij het tot stand komen van een overeenkomst zou aan franchisegevers te veel ruimte worden gelaten om de financiële zaken rooskleuriger voor te stellen dan daadwerkelijk zo is, zonder dat de franchisegever daar later op aangesproken kan worden.

Toezegging Eurocommissaris Elżbieta Bieńkowska

Eurocommissaris Elżbieta Bieńkowska heeft toegezegd zich in te gaan zetten voor de belangen van franchisenemers. Dit wordt toegejuicht door het Vakcentrum en FANed.

Deze toezegging deed de Poolse Eurocommissaris afgelopen week in het Europees Parlement. Tijdens de hoorzitting confronteerde Dennis de Jong, Europarlementariër vanuit de SP, de beoogd Eurocommissaris met de problemen waar zelfstandig ondernemers binnen franchising tegenaan lopen. De Eurocommissaris heeft toegezegd een actieplan te zullen opstellen waarin zij zich in het bijzonder zal richten op franchising.