Wat is uw reactie op de Code?

Gepubliceerd op , door De Nationale Franchise Gids

Romana Engeman, Directeur Nederlandse Franchise Vereniging

Minister Kamp heeft in oktober laten weten op korte termijn te willen komen met een wetsvoorstel dat de toepassing van de in februari 2016 gepresenteerde Nederlandse Franchise Code verplicht maakt. Nu is die Nederlandse Franchise Code opgesteld door een kleine commissie. De conceptversie van de Code heeft in 2015 bijna tweehonderd, en vooral van franchisegeverszijde uitgebreide en inhoudelijke reacties opgeleverd.

De bezwaren uit deze reacties zijn naar de mening van veel indieners echter in onvoldoende mate verwerkt in de definitieve versie. De leden van de Nederlandse Franchise Vereniging hebben de NFC in haar huidige vorm dan ook afgewezen in haar ledenvergadering. Wel zijn de franchisegevers voorstander van een NFC en zelfregulering. De franchisegevers willen echter samen met een breed samengestelde groep franchisenemers  komen tot een code die wel kan rekenen op draagvlak.

Inmiddels worden er gesprekken gevoerd tussen vertegenwoordigers van franchisegevers en franchisenemers en is het idee de praktische toepasbaarheid van de NFC te toetsen bij de grote diversiteit aan formules. Immers grote en kleine organisaties, soft- en hard franchise, in retail, horeca, dienstverlening en zorg. De minister lijkt echter haast te maken en de sector (te) weinig tijd te gunnen. Het kan dus maar zo zijn dat het wetsvoorstel op korte termijn openbaar wordt. Bij die openbaarmaking komt een consultatieperiode om reacties te geven op het voornemen van de minister. Dit is dan de fase om aan te geven wat u vindt van de wetgeving en wat uw mening is als u deze NFC moet gaan toepassen. Dus wat wordt uw reactie? Hoogste tijd om te kijken naar uw eigen formule, organisatie en franchiseovereenkomst in relatie tot de NFC. En ook voor franchisenemers geldt; uiteindelijk moeten alle lasten en verantwoordelijkheden worden opgebracht vanuit de keten. Dus door eindgebruikers, franchisenemers en franchisegevers, waarbij de formule uiteraard nog wel concurrerend moet blijven met andere spelers in de markt.

Romana Engeman, Directeur Nederlandse Franchise Vereniging

Delen:

Gerelateerde artikelen

Laatste franchisenieuws

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.