Mijn favorieten

Er zijn nog geen favoriete franchiseformules geselecteerd

Werkgever kind van de rekening – column van Rik Nijkamp

Nieuwe wetgeving, wiens probleem is dat? Inmiddels wordt duidelijk dat de modernisering van de ziektewet de werkgever er een probleem bij bezorgt. Werkgevers ontvingen inmiddels van het UWV de instroomlijst van medewerkers met een  tijdelijk contract die ziek uit dienst zijn gegaan en in 2012 een ziektewet uitkering ontvingen.

Omdat met ingang van 2014 de sectorpremie voor een groot deel wordt gewijzigd in een gedifferentieerde premie  hebben deze in 2012 uitgekeerde ziektewetbedragen grote financiële gevolgen voor de ziektewet (flex) premie. Een voorbeeld uit de praktijk:

Voor een flex medewerker werd in 2012 bij een van onze klanten een ziektewetuitkering gedaan van € 30.000. De klant heeft iemand aangenomen die na een maand hartklachten kreeg. In eerste instantie werd door onze klant natuurlijk het loon doorbetaald tot einde van het arbeidscontract, maar daarna ontving deze medewerker bijna een jaar lang een Ziektewetuitkering.

Dit bedrijf met een loonsom van € 3.500.000,= en rond de 95 medewerkers  zal hierdoor in 2014 geen 0,18 %, maar 1,06 % aan ZW flex premie gaan betalen. Een kleine rekensom leert dat onze klant volgend jaar meer ZW flex premie gaat betalen hetgeen neerkomt op een bedrag ad. € 37.100,=. Zonder schade uitkeringen zou de premie 0,18 % zijn geweest hetgeen neerkomt op een bedrag ad. € 6.300,=.  Het verschil is € 30.800,=,

Voor deze klant geldt dat de gehele ziektewetuitkering binnen 2 jaar terug betaald wordt
in de gedifferentieerde premie!

Kan dit worden beïnvloed?

Door deze gewijzigde regelgeving wordt schadelastbeheersing voor bedrijven steeds belangrijker.  Een mogelijke oplossing zou kunnen zijn voor de ziektewet eigen risicodrager te worden. Belangrijk is om te zorgen dat u de regie krijgt/ neemt en ziek uit dienst gegane (flex) medewerkers blijft begeleiden naar werk. Want werken is toch de enige echte sociale zekerheid!

Mkbasics.nl kan u bijstaan bij het bepalen van de juiste koers en de uitvoering van de begeleiding van ex werknemers, wij hebben onze systemen hier volledig op ingericht.  Om te beslissen of het eigen risicodragerschap iets voor u is kunt u contact opnemen met uw casemanager. Die zal u hier graag verder over informeren.

2014 wordt een spannend jaar m.b.t. de sociale zekerheid!

Rik Nijkamp, directeur Mkbasics.nl