Mijn favorieten

Er zijn nog geen favoriete franchiseformules geselecteerd

Zelfs de grootste media scheppen er genoegen in af en toe een beetje onzin te verkopen

foto tim

Tim Hazekamp – First Formula

Gisteren verscheen met veel rumoer het rapport Krachtenbundeling franchisenemers sleutel tot succes‘ van het ING Economisch Bureau. Zowel de volledige nationale media als franchise gerelateerde media sprongen er op, waaronder wij zelf. Waarom? Omdat wij het nu eenmaal belangrijk vinden u alle ontwikkelingen rondom franchise te melden, zowel positief als negatief.

Toch begin ik wel steeds meer het gevoel te krijgen dat deze objectieve visie niet wordt gedeeld door iedereen. Mij viel op hoe de media hun best doen dit rapport negatief te brengen:

De Telegraaf: ‘Franchisers in de knel’

Franchise+: ‘Franchisebranche presteert duidelijk minder dan de economie als geheel’

Retailnews: ‘Prestaties franchisesector blijven achter’

Retailtrends: ‘Prestaties franchisesectoren blijven achter’

Maar, wat is nu de waarheid?

Vanochtend stuitte ik op een opmerking van een medewerker van de ING, dhr. Bettelheim, die gistermiddag reageerde op een online gepubliceerd artikel, geschreven op basis van het ING rapport.

De reactie van dhr. Bettelheim luidde als volgt:

“Twee dingen moeten hier goed uit elkaar worden gehouden. Uit het onderzoek van ING blijkt dat de grootste franchisebranches (branches waarin dus veel franchise voorkomt) minder presteren dan de economie als geheel. Binnen deze branches presteren de franchisenemers echter beter dan niet-franchise branchegenoten. Over het algemeen kan dus inderdaad nog steeds worden gesteld dat franchisenemers in bijvoorbeeld Horeca en Retail beter presteren dan ondernemers zonder franchiseformule.”

Asjemenou? De media interpreteren het rapport dus helemaal verkeerd! Het gaat er hier dus wel om dat er goed tussen de lijntjes moet worden gelezen. Het gaat helemaal niet slecht met franchise, het gaat gewoon slecht met de economie. Sterker nog, wie de eerste pagina van rapport goed leest weet dat franchise zelfs in de moeilijkste branches beter blijft presteren dan ondernemingen die geen franchise zijn. Daarnaast draait het rapport om de afzet van het totaal aantal producten, niet om de omzet, deze is gestegen. Dat blijkt ook uit de door NFV en Rabobank uitgebrachte franchisemonitor 2014: de omzet van de franchisesector is toegenomen en het aantal in franchise werkzame personen is zelfs toegenomen.

Hoewel ik volledig begrip heb voor het feit dat slecht nieuws een stuk beter verkoopt dan goed nieuws, vind ik het wel enorm jammer dat franchise de laatste maanden een slechte naam heeft gekregen terwijl in het merendeel van deze gevallen de problemen maar eenzijdig belicht werden vanuit de mainstream media. Zoals helaas wel vaker kopt De Telegraaf nu ook weer groot “Franchise in de knel”, met een nietszeggende introductie. Wil je echter meer lezen dan moet je een betaald abonnement afsluiten…

Soit, niks meer aan te doen, maar daarom nu wel mijn oproep;
Laten we eens ophouden met het verkopen van onzin rondom franchise?