Zieke containerbegrippen?

Gepubliceerd op , door De Nationale Franchise Gids

Foto Rik Nijkamp
[Column – Rik Nijkamp, directeur Mkbasics.nl]

Het volgende containerbegrip in Arboland is geboren; schadelastbeperking. De definitie van casemanagement is nauwelijks opgedroogd; beperkt bekend en de volgende term ontkiemt zich reeds. Het borrelcircuit bezigt de term daar waar mogelijk en natuurlijk elk met een andere uitleg…

Daar waar een hoog opgeleide P&O’er, een manager met 20 jaar ervaring en een enkele
durfal op P&O zelf nog denken zonder opleiding casemanagement te kunnen doen is er veel lef. Het leeuwendeel buigt na de onderkenning dat casemanagement niet te verwarren is met een hippe vorm van verzuimbegeleiding.

Het is bekend dat in het correct aanwenden van sociale wetgeving en regie op verzuim er voor bedrijven veel geld te verdienen valt. En juist in het toe kunnen passen van arbeidsrecht, sociaal zekerheidsrecht en inzicht in de private verzekeringsbeginselen schuilt de toegevoegde waarde van een echte casemanager. Iemand die is opgeleid als case manager en een Post Bachelor studie daarvoor heeft gevolgd. Zelfs een officiële erkende titel heeft; register case en caremanager (RCCM).

Natuurlijk doet de case manager per definitie aan schadelastbeperking. Wat heet, dat is zijn blazoen! Al tijden vechtend tegen de vergelijking met overvragende verzuim reducerende “verzuimspecialisten” becijfert deze inzetbaarheidkoning  de kosten baten analyses van interventies, rekent het WIA spook voor aan werknemers, de mogelijke loonsancties voor werkgevers en de verhaalsmogelijkheden bij verzekeraars (zorg- en of inkomen).

De Alma Ater van de echte casemanagers is CS opleidingen. Schakelen met hun opperhoofd Marjol Nikkels geeft onze onderstaande gezamenlijke visie weer.

Bij schadelastbeperking zie je verzuim als een kostenpost die je wilt beperken.  Inderdaad het wordt leuk; geld verdienen met verzuim. De volgende zaken mogen dan niet ontberen:

  • Optimaal afstemmen van verzuimprotocol op bedrijf (gedrag en/of ziekte?);
  • Inschakelen van goede casemanagers die het proces van verzuim begeleiden inclusief alle facetten van sociale wetgeving, arbeid- en verzekeringsrecht;
  • De juiste providers kiezen; kies voor output en niet voor prijs & SLA in overleg met de casemanager en indien nodig bedrijfsarts;
  • Financieringsbronnen van private verzekeraars en re-integratiesubsidies benutten om deze interventies te betalen;
  • Beroep- en bezwaar aantekenen, o.a. bij WGA 80-100% beschikkingen vol schijnzekerheid voor de werknemer en de grootste kostenpost voor werkgever.

Natuurlijk beperkt schadelastbeperking zich niet tot louter verzuim. Het beperken van de kosten gerelateerd aan de inzetbaarheid van medewerkers is breder dan verzuim. Onze overheid is immers van mening is dat werken de beste sociale zekerheid is. Of gunnen we de werknemer de bijstandsval? Werken, werken en nog eens werken is de enige weg. Uitstel is afstel, langer wachten?

De gebaande weg naar werken is moeilijk te vinden. Schadelastbeheersing is een continue focus op mogelijkheden, oftewel werken en wel zo snel mogelijk. Gaat dat echt niet? Nu zorgen we nog voor de volledig arbeidsongeschikte werknemer die medisch onderbouwd geen herstelkans meer heeft.

dinsdag 23 oktober 2012.

Delen:

Gerelateerde artikelen

Laatste franchisenieuws

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.