Mijn favorieten

Er zijn nog geen favoriete franchiseformules geselecteerd

Zo komt de franchisenemer aan financiering

De economische crisis heeft veel gevolgen. De mogelijkheden voor franchisenemers om financiering te krijgen via een bank zijn steeds verder beperkt, mede omdat banken een steeds hogere kapitaalspositie moeten opbouwen. Er zijn alternatieven, zoals leasen, microkrediet of crowdfunding. Wat kun je hier als franchisenemer mee en waar moet je op letten?

Klopt het dat banken terughoudender zijn met het verstrekken van leningen? Harde cijfers kan Gerrit-Jan Pol, senior relatiemanager ABN Amro, niet geven. Wel wil hij het algemene beeld van banken die steeds minder geld lenen aan ondernemers wat nuanceren. “Bij het MKB zijn banken wel terughoudender. Was het voorafgaande aan de crisis soms te eenvoudig om een lening te krijgen voor investering in je onderneming, nu zijn de voorwaarden strikter of worden er meer eisen gesteld aan de onderbouwing van de plannen. In de volksmond wordt dat wat eenvoudig vertaald naar: banken verstrekken geen kredieten mee.”

Een niveau dieper wijst Gerrit-Jan Pol op een duidelijk onderscheid inzake de kredietvraag:
“Gaat het bij het financieringsdoel om een verbouwing of uitbreiding van een pand en is de exploitatie van de onderneming op orde, dan wordt een dergelijke diepte-investering nog steeds vrij gemakkelijk ingewilligd. Maar gaat het om zoiets als verliesfinanciering, een soort durfkapitaal, dan wordt er veel kritischer gekeken naar de vooruitzichten van de onderneming.”

Voordeel franchisenemer

De franchisenemer heeft daarnaast als ondernemer vaak een voordeel boven een ‘gewone’ MKB’er. Pol: “Hij maakt deel uit van de driehoek franchisenemer, franchisegever en bank. Een goede franchiseformule in combinatie met een goede franchisenemer zal bij ons makkelijker een financiering kunnen krijgen, Een MKB-ondernemer zonder steun van een franchiseformule heeft daar misschien een nadeel. ”

Pol geeft twee voorbeelden. “In de supermarktsector zijn de investeringen in winkels van franchisenemers ondanks de crisis niet of nauwelijks afgenomen. Dat komt door de combinatie van een solide sector, de vaak solide formules en goede franchisenemers. De doe-het-zelfsector deed het de afgelopen jaren veel minder goed. Maar een goede franchisenemer met een goede formule kan bij ons desondanks wel degelijk financiering krijgen. Bij dergelijke witte raven durven wij het gerust aan om te financieren, ook al gaat het in de sector als geheel niet goed. Daar speelt bij ABN Amro nog mee dat we de bedrijvensector per 2014 anders hebben ingericht: per sector in plaats van geografisch. Zo zit je dicht op de sector en ben je beter in staat om te bepalen of een ondernemer los van de sectorprestaties een financiering waard is.”

Gerrit-Jan-Pol-300x291

Gerrit-Jan Pol – ABN AMRO

Hulp franchisegevers

Volgens de Nederlandse Franchise Vereniging (NFV) kan een franchisegever direct bijdragen bij benodigde kapitaalsinvesteringen, of indirect helpen. Denk daarbij aan hulp bij het opstellen van het benodigde ondernemingsplan of de investeringsbegroting (die gedetailleerd aangeeft waarin en hoeveel geïnvesteerd moet worden) waar een bank om vraagt. Of hulp bij het maken van een duidelijke exploitatieprognose, die een volledige opbouw van opbrengsten, kosten, afschrijvingen en ondernemersinkomen weergeeft.

De combinatie van een gedegen ondernemingsplan en investeringsbegroting met een goed bekend staande franchisegever betekent dat de franchisenemer gemakkelijker bankkrediet kan verkrijgen dan wanneer hij ‘alleenstaand’ ondernemer zou zijn. De franchisegever heeft bovendien vaak een regeling getroffen met een bank voor de financiering van zijn franchisenemers in de vorm van een arrangementsfinanciering. Zo’n arrangement maakt het verkrijgen van krediet voor een franchisenemer gemakkelijker.

In de praktijk

Franchisegevers bieden vaak hulp bij financiering via een bank. Simon Lévelt stelt bijvoorbeeld: met een benodigd eigen vermogen van 25% van de totale investering kan de franchisenemer bij het aangaan van een franchisecontract met Simon Lévelt in aanmerking komen voor een financieringsarrangement via de Triodos- of de Rabobank.

Fortune Hot Drinks heeft als uitgangspunt voor franchisenemers een investeringsruimte van 58.000 euro, met een eigen investering van minimaal 17.500 euro eigen vermogen. Fortune ondersteunt de franchisenemer verder met een financieringsarrangement van de ABN-AMRO, onder meer door hulp met het schrijven van een degelijk ondernemingsplan. Bij het aanvragen van een financieringsarrangement wordt de aanvraag getoetst bij het BKR.

Microfinanciering: Qredits

Ook al heeft een franchisenemer bepaalde voordelen in de contacten met een bank, het mag duidelijk zijn dat het er ook voor hen sinds de economische crisis niet makkelijker op geworden is om een krediet toegewezen te krijgen via reguliere financiële instellingen. Microfinanciering is dan een alternatief: speciaal voor kleine en startende ondernemers die moeilijk een krediet krijgen bij een reguliere bank, bijvoorbeeld omdat zij over onvoldoende middelen beschikken of op korte termijn te weinig zekerheid kunnen bieden.

In Nederland worden microkredieten toegewezen door Qredits, een gespecialiseerde kredietverlener die zich richt op de financiering van kleine ondernemingen. Qredits is geen bank, maar een samenwerkingsverband tussen ABN AMRO, ING Nederland en Rabobank Nederland, evenals de Ministeries van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Qredits helpt ondernemers bij het (door)starten van een bedrijf, met een mix van ondernemerstools, persoonlijke coaching én het verstrekken van microkrediet (tot 50.000 euro) en mkb-krediet (tot 150.000 euro). Daarbij mikt de stichting vooral op ondernemers in het mkb die geen toegang hebben tot verschillende (financiële) diensten via het reguliere circuit. Via Qredits kunnen zij op termijn mogelijk wel  door te groeien naar ondersteuning via de reguliere financiële sector.

In de praktijk

Een voorbeeld van een franchiseorganisatie die werkt met Qredits is Women Sports Only (WSO). Deze organisatie is actief in de fitnessbranche, richt zich op startende ondernemers in de Fitnessbranche die een Sportclub / Voedingscentrum speciaal voor vrouwen op willen zetten met behulp van de WSO Franchiseformule. WSO heeft afspraken lopen met Qredits om het totale concept te financieren.

Crowdfunding

Crowdfunding is ook een alternatief voor een banklening. Deze financiering verloopt in principe zonder invloed en inbreng van financiële intermediairs. Het idee is dat investeerders samen meer kunnen dan alleen. Wanneer iedere investeerder afzonderlijk een klein bedrag investeert, kan het benodigde startkapitaal alsnog worden gerealiseerd

Dit is een uitkomst in tijden van economische tegenwind, wanneer veel traditionele financiële instellingen minder snel geneigd zijn om in jonge (en meer risicovolle) bedrijven te investeren. Investeren via crowdfunding kan op meerdere manieren: als donatie, als lening. Er kan een aandelenuitgifte worden vastgesteld, een winstdeling, of een niet-financiële beloning (gratis lidmaatschap van een fitness-centrum bijvoorbeeld).

Sterke groei, klein fenomeen

In Nederland werd in 2013 via crowdfunding 32 miljoen euro opgehaald, ruim 1.250 projecten werden er deels of geheel mee gefinancierd. Hoewel het een verdubbeling is ten opzichte van 2012, is het in absolute zin nog een klein fenomeen.

Walter Vendel van fit20 vindt het een groot voordeel dat financieren via crowdfunding een stuk sneller gaat dan bij Qredits of bij een bank. “Binnen elf dagen was de benodigde € 50.000 bijeen voor de onlangs geopende studio in Hattem.”

Het plaatsingsproces neemt nog de meeste tijd, hier staat circa 5 á 6 weken voor: specialisten van Geldvoorelkaar.nl beoordelen de aanvraag en verbinden hier ook een risicoclassificatie aan. Vervolgens doe je een renteaanbod voor de markt, dat ligt meestal tussen de 4 en 10% rente. “fit20 Hattem bood 9%, dat lijkt hoog maar wij wilden de financiering snel rond hebben. Op jaarbasis scheelt die paar procent maar een paar honderd euro”, aldus Vendel.

Doppio Espresso aan de Nobelstraat in Utrecht is onlangs geopend omdat franchisenemer Peter Braakman geld voor de investeringen via het crowdfunding platform crowdaboutnow.nl bij elkaar kreeg. Andere franchiseformules die gebruik maken van crowdfunding zijn, Pitch & Putt, KUBUS en Staetus Incasso.

Lease je IT

Leasen: op het gebied van auto’s is de oplossing algemeen bekend. Op het gebied van IT een stuk minder, vertelt Bart Creemers, strategic operation director van de internationaal actieve digitale dienstverlener Econocom. Toch is er een toename van het aantal franchisenemers dat op deze wijze IT-gerelateerde producten afneemt.

bart creemers

Bart Creemers – Econocom

Daarbij gaat het onder meer om POS-apparatuur, RFID- en bestelsystemen en bijbehorende hardware (zoals scanners, tablets, etc.) voor retailbedrijven, maar ook interactieve terminals voor klantmarketingdoeleinden, LED-verlichting of fitness-apparatuur voor sportcentra. Allemaal kostbare apparatuur, zowel voor startende ondernemers als franchisenemers die met dergelijke systemen willen vernieuwen of uitbreiden.

Creemers stelt dat het aantal franchisenemers groeit dat van leaseoplossingen gebruik maakt voor wat hij ‘digitale apparatuur’ noemt. Daar valt steeds meer onder, want of het nu een supermarkt, een modezaak of een fitnesscentrum is, overal neemt de digitalisering toe. “Op het moment maken franchisenemers ongeveer 10-15 procent uit van ons klantenbestand. En dat aantal groeit geleidelijk.”

Het is nog wel pionierswerk, vertelt Creemers. “Uit vergelijkend onderzoek van onze Europese brancheorganisatie blijkt dat de bekendheid met IT-leasing in Nederland op ongeveer 16 procent ligt, tegen zo’n 40 procent van de organisaties in Italië. Die bekendheid groeit gelukkig wel via onder meer de leveranciers van de producten die wij leasen, zowel onder grotere franchisenemers als onder overkoepelende franchiseorganisaties.”

Conclusie

Bancaire arrangementen blijven onverminderd ‘marktleider’ als het gaat om financiering. Volgens senior relatiemanager Pol van ABN Amro vormen de financieringen onder een arrangementen binnen franchise nog altijd de bulk van de financieringsmogelijkheden en dat zal zo blijven. “Het verschilt wel per sector. In de retail zul je minder snel crowdfunding tegenkomen dan bij een IT-dienstverlener.”

De Rabobank noemt crowdfunding een prima manier om aan startkapitaal te komen. De bank stelt dat ook combinaties van financieringsoplossingen mogelijk zijn. ‘Vaak maakt de combinatie van crowdfunding en een bancaire lening de onderneming sterker.’

Elk alternatief heeft natuurlijk beperkingen. Een nadeel bij crowdfunding kan zijn dat een ondernemer meer van de waan van de dag afhankelijk is. Bovendien is er niet of weinig sprake van coaching en begeleiding, wat je wel terugziet bij microcredieten.

Qredits is weer niet gespecialiseerd in franchisenemers, het is een one-size-fits-all. Leasen is slechts mogelijk voor identificeerbare objecten. Zeker in retail is het aandeel in de kredietbehoefte van zulke bestedingsdoelen klein. Bovendien heeft de ondernemer minder investeringsaftrek omdat producten geen economisch eigendom zijn.

Voor de komende jaren wordt er licht economische herstel verwacht. Mogelijk maakt dat bancaire arrangementen weer iets makkelijker, al zullen de strengere voorwaarden van veel banken niet snel weer het raam uit gegooid worden. Maar de bottom line is dat de franchisenemer er een nuttig pallet aan financiële alternatieven bij heeft gekregen

De financieringsoplossingen

Bancair arrangement
Voordelen:

 • Beoordeling door sector- en formulespecialisten.
 • De kwaliteit van de totale arrangement-portefeuille maakt makkelijker kredietverlening aan starters mogelijk.
 • Door uitgebreide benchmarking bij opvallende zaken kan in de exploitatie eerder de vinger op de zere plek worden gelegd.
Voorwaarden

 • Goede kwaliteiten/motivatie van de ondernemer
 • Goed ondernemersplan, dat past bij het bedrijfsmodel
 • Goed vestigingsplaatsonderzoek
 • Voldoende zekerheden, eventueel aangevuld met Staats Gegarandeerde Kredieten ( BSK )
Leasen
Voordelen:

 • Geen kapitaalsinvesteringen (capex), alleen operationele lasten (maandelijkse betaling), onderhoud en beheer inbegrepen.
 • Grote flexibiliteit.
 • Behoud van cash voor kernactiviteiten.
 • Geen afschrijvingen, geen waardevermindering eigendom.
Voorwaarden:

 • Ingeschreven staan bij een KvK.
 • Over het algemeen: recente jaarcijfers (niet mogelijk bij een start-up).
Qredits
Voordelen:

 • Beoordeling van je ondernemingsplan door een bedrijfsadviseur bij je thuis;
 • Ondersteuning tegen een lager dan het normale commerciële tarief, ongeacht leeftijd, afkomst of arbeidsverleden.
 • Kleinere kredieten dan over het algemeen mogelijk is bij banken (Microkrediet tot € 50.000)
Voorwaarden:

 • Een goed onderbouwd ondernemingsplan of een potentieel levensvatbaar idee, dat met ondersteuning kan worden omgezet in een volledig ondernemingsplan.
 • Toetsing van ondernemersgegevens bij het BKR (Bureau Kredietregistratie) – een melding hoeft niet altijd een probleem te zijn.
 • Inschrijving bij een Kamer van Koophandel in Nederland als eenmanszaak, vennootschap onder firma, stichting, commanditaire vennootschap of besloten vennootschap. Andere ondernemingsvormen zijn uitgesloten.
Crowdfunding
Voordelen:

 • Financiering gaat sneller dan bij bancaire lening of bij Qredits. Veel investeerders, kleine geldbedragen (van bijvoorbeeld 100 tot 1.000 euro), dus het terugtrekken van een investeerder zorgt niet meteen voor problemen.
 • Ook zonder een al afgesloten boekjaar is het mogelijk om financiering te krijgen als potentiële investeerders het project interessant vinden.
 • Geen afhankelijkheid van een enkele investeerder. Crowdfunding is met name een handig alternatief voor branches waar het vinden van investeerders niet vanzelfsprekend is, zoals de creatieve industrie.
Voorwaarden:

 • Elke aanvraag wordt beoordeeld, mede op basis van een risicoclassificatie. De te bieden rente voor investeerders ligt tussen de 4 en 10 procent, wat meer kan zijn dan de rente die een bank rekent.
 • Bij crowdfunding is het de bedoeling dat een project online wordt aangeboden, met minimaal
 • Een concrete beschrijving van een project en/of product en het bedrijf, evenals het gewenste bedrag.